הרשות מאשרת: נקבע מנגנון החזר עמלה בעת ביטול פוליסת חיים ריסק

פברואר 14, 2019

עוד נקבע במסגרת הרפורמה: כל ההוצאות והמרכיבים שמשלם המבוטח פוליסת ביטוח המנהלים ישוקפו בדמי הניהול. תכניות ביטוח חיים המעודכנות אושרו לתקופה של שנתיים שבסיומן תבחן הרשות את השלכות ההוראות החדשות על התחרות בשוק

אסור לעבוד על העובדים

פברואר 14, 2019

עיריית חדרה תפצה עובדת לשעבר: העירייה פתחה את הקרן באיחור של שלוש שנים וכתוצאה מכך המבוטחת נשארה ללא כיסוי ביטוחי. חוות דעת אקטוארית שצורפה לתביעה המחישה את הנזקים שנגרמו לעובדת

חדשות

תגיות

משאבים בכנסת

עובר ושב

פנסיה

טכנולוגיה בארגון

RSS עדכונים מאתר פוליסה – עיתון הביטוח,הפנסיה והפיננסים

  • רשות התחרות תתיר שיתוף פעולה בין משקיעים מוסדיים בהצבעה באסיפות כלליות פברואר 14, 2019
    במהלך השנים התקבלו ברשות התחרות פניות של משקיעים מוסדיים אשר ביקשו לשתף פעולה ביחס להצבעותיהם באספות כלליות אך חששו שהדבר ייחשב להסדר כובל בניגוד להוראות חוק התחרות הכלכלית. נוכח צורך זה, רשות התחרות פרסמה ב-13 בפברואר 2019 טיוטת גילוי דעת להערות הציבור, בעניין שיתופי פעולה בין גופים מוסדיים בהליכי קבלת החלטות באסיפה הכללית של תאגיד.… […]
  • בקשה לסילוק ייצוגית נגד ארבע חברות ביטוח על גבייה פסולה של פרמיות הכוללות תוספת סיכון פברואר 13, 2019
    ויצ"ו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות הגישה בקשה מוסכמת לסילוק תביעה ייצוגית נגד ארבע חברות ביטוח בבית המשפט המחוזי מרכז. כך דיווחו היום מגדל והכשרה בבורסה. הייצוגית הוגשה נגד מנורה מבטחים, איילון, מגדל והכשרה בטענה לגבייה פסולה של פרמיות ביטוח הכוללות "תוספת סיכון", הנובעת מאופי עבודתם של מבוטחות ומבוטחים. זאת, למרות העובדה שמבוטחות ומבוטחים אלו… […]
  • 350 מנהלות ועובדות משרדי סוכן השתתפו בכנס פמיניקס של הפניקס פברואר 13, 2019
    הפניקס ערכה השבוע מפגש נוסף בסדרת מפגשי הפמיניקס בביטוח אלמנטרי, בהשתתפות יותר מ-350 מנהלות ועובדות משרדי סוכנים. את האירוע פתחו מנהל חטיבת הלקוחות החדש של הפניקס אייל אוחיון, ביחד עם אורן אל-און, משנה למנכ"ל הפניקס ומנהל חטיבת הלקוחות הפורש, שהודו למשתתפות על הפעילות ההדוקה והמוצלחת של הסוכנים עם החברה. אל-און ניצל את ההזדמנות להיפרד ולהודות… […]
UA-90244121-1