אושרה תביעה ייצוגית נגד חברת האוטובוסים סופרבוס על ניכוי שכר שלא כדין משכר הנהגים

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו אישר בסוף חודש ינואר תובענה ייצוגית כנגד חברת האוטובוסים סופרבוס. בית הדין פסק כי, ניכויים בשכר הנהגים בגין "קנסות משרד התחבורה" ו"קנס בשל חוסר בקופה" שביצעה חברת האוטובוסים נוגדים את חוק הגנת השכר.

תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay
תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב אישר בסוף חודש ינואר תובענה ייצוגית כנגד חברת האוטובוסים סופרבוס. בית הדין פסק כי טענתו של נהג האוטובוס לשעבר בחברה, בגין ניכויים שאינם צודקים בשכר הנהגים שביצעה סופרבוס, נוגדים את חוק הגנת השכר ואמיתותם תצטרך להתברר בתביעה הייצוגית.

פרטי המקרה: תובע הייצוגית, פנטאה אייסו, הועסק כנהג אוטובוס בשירות המבקשת והוא מבקש ליצג את כל הנהגים שהועסקו בשירות חברת סופרבוס בשבע השנים שקדמו ליום הגשת התביעה ואשר נוכו משכרם כספים בשל “קנס בשל חוסר בקופה” או “קנסות משרד התחבורה”. מייצגי התובע הם עוה”ד תפארת דמתי-קולה ועוה”ד נריה הרואה.

בית הדין דחה את הטענה של חברת האוטובוסים לפיה ניכוי השכר, לא היה ניכוי לכשעצמו, אלא ביטול בונוס של “תמריץ שירות” שנהגים היו מקבלים אם היו מתנהגים ללא דופי. בעניין זה בית הדין קבע כי מן הראיות עולה שהתוספת מהווה שכר לכל דבר וענין. בנוסף, בית הדין שלל את טענת החברה כי מאחר והסכם ההעסקה כולל תניה המאפשרת ביצוע ניכויים, די בכך על מנת לעמוד בהוראות החוק הגנת השכר. זאת, מאחר שלא הוכח כי ניכוי סכום כסף בשל נזק שיצר העובד למעסיק, מתאים להיכנס לגדר הסעיפים המחריגים את חוק הגנת השכר.

בית הדין הוסיף כי חברת האוטובוסים לא הוכיחה כי התקבלה הסכמת העובדים לניכוי בשל עבירה על נהלי משרד התחבורה. טענתה של סופרבוס כי הניכוי מהווה ניכוי מותר לפי סעיף המחריג את חוק הגנת לשכר לחוק, כלומר “סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי חיקוק”, נדחתה גם היא.

בית הדין סיכם את החלטתו בכך שלצורך התקיימות תנאי הסעיף, על סופרבוס היה להצביע על קיומו של הסכם קיבוצי או דבר חקיקה המאפשר את ביצוע הניכוי. סופרבוס לא הוכיחה כי יש הסכם קיבוצי מכוחו הוטלו הקנסות ולא הצביעה על קיומו של סעיף חוק המאפשר עריכת ניכויים מסוג זה מהשכר, וגם לא סעיף חוק המאפשר להטיל קנסות משמעת. מתוך כך, הניכויים שערכה המשיבה תחת הכותרת “קנסות משרד התחבורה” נוגדים לכאורה את סעיף 25 לחוק ומכאן תלויה החלטת בית הדין לאשר את הייצוגית.

מסופרבוס נמסר כי החברה קיבלה לידיה את החלטת בין הדין, תלמד אותה, ותפעל  בהתאם

 

Be the first to comment