אושרו שינויים בתקנון קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר הנוגעים לשאירים נזקקים

בין העדכונים שאושרו: קצבאות נכות, זקנה, שאירים, ניידות, שירותים מיוחדים וסיעוד, המשולמים על ידי הביטוח הלאומי, לא ייחשבו כהכנסה שעשויה לפגוע בזכאות לקצבה מקרן הפנסיה. גם השתתפות בתשלום שכר דירה של משרד השיכון והכנסה מעבודה שיקומית לא יפגעו בזכאותו

ועדת העבודה והרווחה, צילום: אתר הכנסת
ועדת העבודה והרווחה, צילום: אתר הכנסת

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה ביום ג’ השבוע שינויים נוספים בתקנון האחיד של קרנות הפנסיה שבהסדר, בהן חברים כמיליון עמיתים. השינויים נוגעים לזכאותם לקצבה של שאירים (יתומי עמיתים או הורי עמיתים), אשר אינם מסוגלים להשתכר למחייתם. על פי הערכות משרד האוצר, מדובר בכאלף איש, המקבלים קצבה ממוצעת של כ-1,500 שקל בחודש מקרנות הפנסיה שבהסדר.

בין העדכונים שאושרו: קצבאות נכות, זקנה, שאירים, ניידות, שירותים מיוחדים וסיעוד, המשולמים על ידי הביטוח הלאומי, לא ייחשבו עוד כהכנסה אשר עשויה לפגוע בזכאות השאיר לקצבה מקרן הפנסיה. גם השתתפות בתשלום שכר דירה של משרד הבינוי והשיכון והכנסה מעבודה שיקומית לא יפגעו בזכאותו. אם בבעלותו של השאיר נכס למגורים, אך הוא משכיר אותו ומשתמש באותו סכום כדי לשכור בעצמו דירה אחרת, לא תיפגע זכאותו. מעבר לכך, יקוזזו כספים. בכל מקרה, גם אם יש לשאיר הכנסה בנוסף לקצבת השאירים שהוא מקבל מהקרן, יבוצעו קיזוזים רק מסכומים העולים על 3,000 שקל בחודש.

לדרישת יו”ר הוועדה, ח”כ אלי אלאלוף (כולנו), שאיר המתגורר במוסד במימון המדינה ורוב צרכיו ממומנים על ידה, יקבל בכל זאת 25% מקצבת השאירים מקרן הפנסיה לצרכיו האישיים.

עו”ד רות פרמינגר מארגון נפגעי פעולות איבה, טענה כי נכי צה”ל ונפגעי פעולות איבה מופלים לרעה בתיקון התקנון, מכיוון שקצבאות המשולמות להם שלא על ידי הביטוח הלאומי פוגעות בזכאותם לקצבה מקרן הפנסיה, בעוד שקצבאות לאוכלוסיות אחרות, המשולמות על ידי הביטוח הלאומי, אינן פוגעות בזכאות. בעקבות דבריה הורה יו”ר הוועדה אלאלוף לנציגי האוצר להגיש לו תוך שבוע אפשרויות מעודכנות לשילוב אוכלוסיות אלה, לשיקול הוועדה.

סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הראל שרעבי, אמר בדיון כי השינויים מיטיבים ברובם עם אוכלוסיית השאירים הנזקקים, מכיוון שכיום מורה התקנון לשלול קצבה מקרן הפנסיה משאירים שיש להם הכנסה בכל סכום שהוא.

 

 

Be the first to comment