איגוד המשפטנים החל בכינוס אסיפות הסברה במסגרת סכסוך העבודה של המשפטנים בכל משרדי הממשלה

ברקע לסכסוך: מבוי סתום במו"מ להסכם קיבוצי חדש המסדיר את תנאי העסקתם של משפטני שירות המדינה ופגיעה הולכת ונמשכת בעבודה המאורגנת תוך העסקת משפטנים בשירות המדינה בחוזים אישיים ובצורות העסקה שנועדו לעקוף את ההסכמים הקיבוציים לטענת נציגות העובדים, המדינה כמעסיקה נקטה בשורה של צעדים חד-צדדיים אשר פוגעים בציבור המשפטנים בלשכות השונות במשרדי הממשלה ומכרסמים בכוחם הארגוני. יו"ר איגוד המשפטנים בהסתדרות, עו"ד יצחק גורדון: "ככל שלא יינתן מענה לאופי המיוחד של עבודת המשפטנים ולהסדרה ראויה של תנאי העסקתם בהסכם קיבוצי הולם ולא בחוזים אישיים, המשפטנים ערוכים לצעדים ארגוניים נרחבים בכל מערך הייעוץ המשפטי הממשלתי"

אולם בית המשפט צילום אתר הרשות השופטת
אולם בית המשפט צילום אתר הרשות השופטת

במהלך השבוע האחרון החל איגוד המשפטנים בכינוס אסיפות הסברה של המשפטנים במשרדי הממשלה השונים במסגרת סכסוך העבודה של המשפטנים בכל משרדי הממשלה. בתקופה שבה עסוקים משפטני שירות המדינה בהכנת חוק התקציב וחוק ההסדרים, התכנסו העובדים במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ובלשכה המשפטית במשרד החינוך לאסיפות הסברה, החל מיום ה’ צפויות להיערך אסיפת הסברה בשאר משרדי הממשלה. סכסוך העבודה האמור שהוכרז לבקשת איגוד המשפטנים לפני כחודש, מקיף כ-1,300 משפטנים בתפקידים שונים בכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, והוא נעוץ במבוי הסתום במשא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי ההעסקה של ציבור עובדים זה.

איגוד המשפטנים בהסתדרות, בראשות עו”ד יצחק גורדון, מלין על פגיעה הולכת ונמשכת בעבודה המאורגנת תוך העסקת משפטנים בשירות המדינה בחוזים אישיים ובצורות העסקה שנועדו לעקוף את ההסכמים הקיבוציים. לדברי נציגות העובדים, התנהלות זו מייצרת פערים במעמד ובתנאים בין העובדים השונים, תוך כרסום שיטתי ומכוון בעבודה המאורגנת ובכוח הארגוני של העובדים ותוך החלשה של הייעוץ המשפטי הממשלתי.

אחת מעילות הסכסוך שהוכרז עוסקת בצעדים החד-צדדיים שנקטה המדינה כמעסיקה תוך פגיעה במשפטנים ובאופק הקידום שלהם, לרבות שינויים בתנאי ההעסקה של עובדים בדרגות הגבוהות, הגבלת תקופת הכהונה בתפקיד ושינוי חד-צדדי של הליכי איוש משרות. באיגוד המשפטנים מדגישים גם את הפערים שנותרו בעמדות הצדדים לגבי תנאי השכר של המשפטנים אשר אמורים להיקלט להסכם הקיבוצי.

יו”ר איגוד המשפטנים בהסתדרות, עו”ד יצחק גורדון, אמר כי: “המשפטנים הם ציבור עובדים איכותי ומסור מאד, הפועל בלא ליאות למען השירות הציבורי, המדינה והאינטרס הציבורי, מתוך תחושת שליחות. עבודתם מתאפיינת בעומס עבודה רב, בעמידה בלחצים שונים ובדרישה לעמידה בלוחות זמנים קצרים במיוחד. המשפטנים נדרשים גם לעבודה מהבית ללא תמורה, מעבר לשעות העבודה הרגילות – בשעות הלילה ובסופי שבוע, ונדרשים לזמינות שוטפת בשעות אלה. עבודתם המסורה נעשית למרות היעדר אופק שירות וקידום, ולמרות תת-תקינה המובילה לעומס עצום. יש לזכור שהייעוץ המשפטי הוא זה שמחזיק על כתפיו את כלל השירות הציבורי, החל מנושאי תמיכות, תקציבים, עסקאות ורכש, עבור דרך חוזים ומכרזים, מינויים והנחיות, חקיקה והחלטות ממשלה, חוק ההסדרים וחוק התקציב, ייעוץ שוטף וניהול הליכים משפטיים, ועד אכיפה וגבייה, רגולציה ופתרון בעיות דחופות”.

גורדון הדגיש כי “ככל שלא יינתן מענה לאופי המיוחד של עבודת המשפטנים ולהסדרה ראויה של תנאי העסקתם בהסכם קיבוצי הולם ולא בחוזים אישיים, המשפטנים ערוכים לצעדים ארגוניים נרחבים בכל מערך הייעוץ המשפטי הממשלתי, דבר שלא אירע מזה שנים רבות. אנו מקווים כי נציגי המדינה ינהגו באחריות, ימנעו את העמקת המשבר ויהיו נכונים לנהל מו”מ ענייני ורצוף להגעה לפתרונות הולמים. אנו מצדנו פתוחים להידברות מכבדת, רצינית ועניינית.”

Be the first to comment