אפליה מתקנת: נמל אשדוד יצא במכרז למנהל השקעות חדש של החברה אבל הודיע שיעדיף מנהלת

נמל אשדוד, צילום ויקפדיה
נמל אשדוד, צילום ויקפדיה

נמל אשדוד יצא במכרז לקבלת הצעות לניהול תיקי ההשקעות של החברה. תקופת החוזה לניהול תהיה באורך של שנה, אך נמל אשדוד יכול לבחור להאריך את ההסכם עד לשמונה שנים מיום החתימה.

נמל אשדוד הודיע, כי הוא שומר את האופציה להרחיב את היקף השירותים שיינתנו לו על ידי חברת הניהול בשיעור של 25% מסך התמורה לשנה. במכרז לא יהיה זוכה בלעדי אלא השירות יפוצל בין כמה חברות ניהול.

בכמה כסף מדובר?

על פי תנאי הסף של המכרז אפשר להעריך את היקפו. פרט לרישיון לניהול תיקים, נמל אשדוד מתנה את הזכייה במכרז בהצגה של ניהול תיק אחר בשווי של 200 מיליון שקל ובעל סך נכסים מנוהלים של 3 מיליארד שקל. כך או כך, נמל אשדוד אינו מתחייב לרכוש את שירותיו של בעל ההצעה הנמוכה ביותר.

במכרז תינתן העדפה להצעת עסק בשליטת אישה בהתאם לסעיף 2ב’ לחוק חובת המכרזים.

הצעות למכרז יתקבלו עד ה-26 בפברואר 2018 ויש להגישם בנמל אשדוד פיזית.

Be the first to comment