אשטרום אינטרנשיונל נתבעת בטענה כי שללה את שכרה של אדריכלית שעבדה עבורה

לדברי התובעת, הנתבעים סרבו לשלם לה את שכרה המוסכם ואת יתר זכויותיה הכספיות והתחמקו ממנה במשך זמן רב. עוד לטענתה, היא נתנה שירותי ניהול פרויקט וערכה תכניות אדריכליות ואולם הנתבעים ניהלו עמה משא ומתן שלא בתום לב והפרו את התחייבויותיהם

אילוסטרציה
אילוסטרציה

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה תביעה בסך של כ-3.3 מיליון שקל, על ידי מרים ברדיצ’בסקי נגד חברת אשטרום אינטרנשיונל המוחזקת על ידי קונצרן קבוצת אשטרום והאחראית על פעילותה העסקית הבינלאומית של הקבוצה ונגד גיל גירון המנכ”ל של החברה ודירקטור בקבוצה.

במבוא לתביעה נאמר, כי עניינה הוא בתובעת, אדריכלית, שעבדה במשך מספר שנים עבור הנתבעים, שהפסיקו לטענתה את ההתקשרות עימה שלא כדין. לדבריה, נשלל ממנה שכרה המוסכם ויתר זכויותיה הכספיות להן היא זכאית, בהתאם להתחייבויות שהושגו והוסכמו בין הצדדים.

התובעת טוענת, כי היא בעלת ידע וניסיון בתכנון וניהול פרויקטים בתחום הנדל”ן וכי עבודתה עבור הנתבעים הניבה להם רווחים רבים. לדבריה, הנתבעים סרבו לשלם לה והתחמקו ממנה במשך זמן רב ולכן החליטה לפנות לבית המשפט לקבלת שכרה המוסכם וזכויותיה הכספיות.

לדברי התובעת, באמצעות עו”ד טל בננסון, היא נעתרה להצעת הנתבעים לקבל לידיה את ניהולו של הפרויקט של אשטרום בפורטוגל שעניינו פיתוח של פרויקט בניה בקרקע הממוקמת במחוז וילה נובה דה גאיה. לטענתה, הנתבעים יצרו בפניה מצג לפיו ההתקשרות לניהול הפרויקט היא מולם וכי ההתחייבות לתשלום שכרה הוא באחריותם. עוד לדבריה, המנכ”ל גירון הבטיח לה, על אף העדרו של הסכם כתוב, שנאמר לה כי ייחתם בהקדם, כי שכרה מובטח.

לדברי התובעת, היא נתנה שירותי ניהול לפרויקט, ערכה תכניות אדריכליות והשיגה תוספת בניה לפרויקט ואולם הנתבעים ניהלו עמה משא ומתן שלא בתום לב ולא בדרך המקובלת והפרו את התחייבויותיהם כלפיה אם בהסכם לתכנון אדריכלי ואם בנוגע להסכמה לעניין הבונוס.

בתביעה נטען, כי התובעת הבינה, בשלב מסוים, שהנתבעים מתכוונים להתחמק מהתחייבויותיהם ועל כן שלחה להם מכתב התראה. לדבריה, לאחר קבלת המכתב הם החליטו לסיים את הקשר החוזי עמה.

לטענתה עם סיום הקשר בחרו הנתבעים שלא לשלם לה את יתרת שכרה בגין ניהול הפרויקט, את חוב האש”ל וההוצאות וכי לא שולם לה כל שכר בגין התכנון האדריכלי ובגין הבונוס.

התובעת מציינת, כי לאחר סיום הקשר התברר לה שהנתבעים ניכו משכר ניהול הפרויקט 10% משכרה לצורך תשלום לרשויות המס בפורטוגל, אולם לא העבירו כל תשלום כאמור ולקחו את הניכויים לכיסם. בתביעה נטען, כי עד היום לא שילמו הנתבעים לתובעת אף תשלום מתוך התשלומים שנדרשו.

תגובת אשטרום אינטרנשיונל לא התקבלה עד כה.

Be the first to comment