א. זגול שמאים נתבעת לפצות מועסק לשעבר על פיטורין ללא שימוע  

התובע מציין כי חרף בקשותיו לא נערך עמו הסכם עבודה, לא ניתנה לו הודעה על תנאי העבודה בהתאם לחוק והוא פוטר בלי ששולם לו שכר מלא וזכויות סוציאליות וללא מכתב פיטורין

חברת א. זגול שמאים ומעריכי נזקים (2003) מחיפה העוסקת בשמאות והערכת נזקים, נתבעת לשלם 50 אלף שקל לעמנואל ליבנת שהועסק אצלה משך כארבעה חודשים בלבד כמעריך נזקים. לדברי ליבנת, היות שלמנהל הנבעת, אבי זגול, הייתה היכרות קודמת עמו והוא הכיר את הרקע שלו בתחום הנדל”ן, סוכם ביניהם על העסקתו כמעריך נזקים בחברה, חרף העובדה שאין לו הכשרה כשמאי.

התובע טוען, כי אבי זגול הסביר לו כי יקבל תיקים מחברות ביטוח להערכת נזקים וזאת בתמורה ל-40% נטו משכר הטרחה שתשלם חברת הביטוח, דהיינו שכרו יהיה לפי תפוקה. לדברי ליבנת, חרף ההסכם שבעל פה והעבודה אותה ביצע, שילמה לו הנתבעת רק מקדמות על חשבון שכרו וכן סכומים שונים.

התובע מציין בתביעתו, שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, כי חרף בקשותיו לא נערך עמו הסכם עבודה ולא ניתנה לו הודעה על תנאי עבודה בהתאם לחוק – הודעה לעובד ולמועמד לעבודה. לטענתו, הוא פנה אל הנתבעת מספר פעמים בדרישות לשלם לו את שכרו ואת יתר זכויותיו, אך נענה פעם אחר פעם על ידי מנהלת החשבונות כי “ישלמו לך לאחר שהחברה תקבל את הכספים מחברת הביטוח”.

לדבריו, הוא האמין להבטחות הנתבעת וקיווה כי שכרו ישולם לו, ואולם בחלוף כארבעה חודשים מתחילת עבודתו, הפסיקה הנתבעת לשבץ אותו לעבודה בטענות שונות, ולמעשה פיטרה אותו ללא שימוע ובלי לשלם לו שכר מלא וזכויות סוציאליות, וללא מכתב פיטורין.

תגובת הנתבעת  לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

Be the first to comment