בית הדין דחה את בקשת מצילי דור ב’ לצו מניעה שימנע לערוך להם בדיקות רפואיות תקופתיות

הבדיקות נערכות בהתאם להסכם הקיבוצי. המצילים העלו טענות של פולשנות הבדיקות, אי מידתיות, העדר רלבנטיות לתפקידם כמצילים ופגיעה בפרטיות

צילום: נעמן פרנקל


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם

.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה בקשה שהוגשה על ידי קבוצת מצילים המועסקים בתנאי דור ב’, למתן צו מניעה זמני שימנע לערוך להם בדיקות רפואיות תקופתיות בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם לפני כ-7 חודשים.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם

.

 

Be the first to comment