בית המשפט דחה את הבקשה לקיים עיצומים של מתף מחשוב ותפעול פיננסי

לדברי בינלאומי, עיצומי העובדים במסגרתם הם אינם מעבירים לייצור את הפיתוח הקשור לתפעול קרנות הסל בנקודת הזמן בה נכנסת לתוקף הרפורמה העוסקת במעבר מתעודות סל לקרנות סל, מונעים את מתן שירותי התפעול במועד כניסת הרפורמה לתוקף

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה בקשה שהגישה חברת מתף מחשוב ותפעול פיננסי המספקת שירותי מחשוב ותפעול לקבוצת הבינלאומי, לאסור על נציגות העובדים לקיים עיצומים הקשורים לשירותי התפעול שמספקת החברה לקרנות סל שונות.

בפנייתה לבית הדין של החברה (שהינה חברה בת בקבוצת הבינלאומי) בה מעסיקים כ-550 עובדים לצד כ-240 עובדי קבלן ומיקור חוץ נאמר כי היא מהווה גורם דומיננטי ביישום הרפורמה ומתן שירותי התפעול לקרנות הסל לצורך החלתו של השינוי הרגולטורי. שינוי שעניינו מעבר של השקעות משותפות בנאמנות מהסדר רגולטורי של תעודות סל להסדר רגולטורי של קרנות סל, החל מיום א’ השבוע.

לדברי החברה, עיצומי העובדים במסגרתם הם אינם מעבירים לייצור את הפיתוח הקשור לתפעול קרנות הסל בנקודת הזמן בה נכנסת לתוקף הרפורמה העוסקת במעבר מתעודות סל לקרנות סל, מונעים את מתן שירותי התפעול במועד כניסת הרפורמה לתוקף. לטענתה, מאחר וביום א’ השבוע יהפכו תעודות הסל לקרנות סל יחדלו תעודות הסל להתקיים, ובהיעדר יכולת לקבל שירותי תפעול לא יוכלו קרנות הסל להיסחר בבורסה והן לא יוכלו לעמוד בדרישות הרגולציה.

בתגובה נטען על ידי נציגות העובדים כי בין הצדדים נטושות מחלוקות רבות, וכי החברה מביאה את המשא ומתן למבוי סתום באופן מכוון הן בפרק הכלכלי והן בפרק הארגוני. לדברי נציגות העובדים העיצומים בהם נוקטים העובדים הם מידתיים ומהווים כלי ארגוני לגיטימי, במיוחד כאשר מדובר בהתארגנות ראשונית.

בית הדין בראשות השופטת חנה טרכטינגוט ציינה בהחלטתה כי עת מדובר בשביתה כלכלית לגיטימית הוא לא מצהא בשלב זה להגביל אותה. כמו כן עילות הסכסוך הן לגיטימיות וראויות לכאורה, ונראה כי לכאורה מדובר בהפעלה מידתית של זכות השביתה.

לדברי בית הדין הפגיעה הכלכלית כלפי המבקשת, הבנק, וציבור המשקיעים הינה בעיקרה כלכלית ועומדת בתכלית מימוש זכות השביתה. לדעת בית הדין התערבות בזכות השביתה דווקא בשלב זה “יוציא” את העוקץ מן הצעדים שנוקטים העובדים. בנוסף ציין בית הדין בהחלטתו כי לא הוכחה הטענה בדבר פגיעה ברגולציה.

אשר על כן החליט בית הדין כי בשלב הזה יש לדחות את הבקשה לצו זמני כנגד העיצומים הננקטים בחברה. יחד עם זאת בשים לב לכך שמדובר ברפורמה שמקורה בחקיקה ועל מנת לוודא כי תישמר המידתיות בהפעלת זכות השביתה, קבע בית הדין כי החלטתו תעמוד החלטה זו בתוקף עד להחלטה נוספת שתתקבל על ידו לאחר שהצדדים דיון יפעלו באופן אינטנסיבי לקידום המשא ומתן ביניהם וידווחו לבית הדין על התקדמותו.

Be the first to comment