בית המשפט צידד ברשות שוק ההון שדחתה בקשת רישיון של חברה שבעליה עם עבר פלילי

תמונת אילוסטרציה: Pixabay

בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים פסק השבוע לטובת הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון וחייב את התובע בתשלום 20 אלף שקל בגין הוצאות. השופט דראל סמך ידיו על החלטת הממונה לדחות בקשה לרישיון למתן אשראי של חברת קיי אר אס כבוב שעסקה בעבר בניכיון שיקים בתור נותן שירותי מטבע (נש”מ), בגין עבירות אלימות של בעל השליטה בחברה, וכן לאור תצהירים כוזבים שהוגשו על ידו בבקשה לרישיון.

על פי הודעת הממונה על שוק ההון, בעל השליטה בחברה הורשע בשורה של עבירות אלימות וכן הגיש לידי הממונה תצהיר כוזב בו טען שאין לו עבר פלילי. לנוכח הדברים, החליטה הממונה לדחות את בקשת הרישיון. לאחר דחיית הרישיון פנה המבקש לבית המשפט וערער על החלטת הממונה. ערעורו לא התקבל בבית המשפט, כאשר בין היתר נתן השופט משנה תוקף למדיניות הממונה לפיה החלטות שהתקבלו עבור רישום נותני שירותי מטבע אינן בהכרח רלוונטיות עבור מי שמבקש רישיון למתן אשראי. עוד הוסיף השופט, כי לממונה שיקול דעת מלא לבחון את בקשות הרישיון למתן אשראי, גם אם מבקש הרישיון החזיק בתעודת נש”מ ופעל בתחום האשראי, טרם הגשת הבקשה. השופט ציין כי מבקש הרישיון פעל בחוסר תום לב, ואף הסביר כי הדבר השפיע גם על זכותו לשימוע.

דחיית הבקשה לרישיון למתן אשראי ניתנה בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, שקובע כי מי שעוסק במתן אשראי נדרש להחזיק ברישיון ייעודי לצורך זה, ולא בתעודת רישום לנותני שירותי מטבע כפי שנדרש בעבר. מטרת השינוי היא לייצר שוק מפוקח ולגיטימי שמציע לצרכני האשראי מגוון רחב יותר של אפשרויות מאלו הקיימות כיום בשוק החוץ-בנקאי. כחלק ממהלך זה בוחנת הממונה את בקשות הרישיון לעומקם, כאשר בין היתר נבחנים יושרם ויושרתם של מבקשי הרישיון וגורמים הפועלים בהם, וכן את מקורות ההון שלהם. דחייה זו מתווספת לבקשות רישיון נוספות שנדחו בגין עבר פלילי בתחום האלימות ואיסור הלבנת ההון.

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, מסרה: אנו נמצאים בראשיתו של תהליך רישוי והסדרה של שוק נותני השירותים הפיננסיים ונערכים לביסוס התשתית הרגולטורית לשוק זה בהיבטים צרכניים ובהיבטים נוספים, וזאת מתוך מטרה לפתח שוק לגיטימי, מפוקח ומשוכלל.

לא ניתן היה להשיג את תגובת החברה.

 

Be the first to comment