גלים חקל יזמות וישומים נגד רשות האוכלוסין וההגירה: השיבי את דמי המחלה שנגבו עבור פועלים פלסטיניים

פועלים באתר בנייה. צילום: Pixabay
פועלים באתר בנייה. צילום: Pixabay

חברת גלים חקל יזמות וישומים העוסקת בביצוע עבודות בענף החקלאות, בעיקר באמצעות עובדים פלסטיניים מהשטחים, הגישה עתירה מנהלית נגד רשות האוכלוסין וההגירה לחייב אותה להשיב לה את דמי המחלה שגבתה ממנה עבור כל פועל שהועסק על ידה. בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נאמר כי עניינה בדמי מחלה אשר נצטוותה העותרת להפריש לקרן ייעודית של רשות האוכלוסין וההגירה, וכי מדובר בסכומי עתק במצטבר- 2.5% ממשכורותו של כל עובד בכל חודש, במשך לפחות 15 שנה.

הקרן הייעודית נאמר בעתירה, הוקמה כדי לוודא את תשלומי ימי המחלה לעובדים הפלסטיניים שיהיו זכאים לכך, אולם הרשות ניהלה את הקרן בניגוד לכל דין ולמעשה לא ניהלה אותה כפי הנדרש כהגדרת ניהולה בחוק.

בפועל טוענת חברת גלים חקל כי אחוז אפסי עד מזערי מכספים אלה שולם לעובדים, בין השאר לאור התנהלות רשות האוכלוסין וההגירה בדחיות בלתי ענייניות בעליל של דרישות העובדים לניצול ימים אלה כנדרש בחוק.

לדברי גלים חקל, מעסיקים נוספים כדוגמתה לא זכו לכך שהעובדים המועסקים אצלם ינצלו את דמי המחלה המגיעים להם. בעתירה נטען כי את הכספים הרבים שהצטברו בקופה העבירה הרשות ככל הנראה מפעם לפעם לקופת האוצר שלא למטרת המעסיקים או העובדים, בניגוד לכל דין ובהעדר סמכות שבחקיקה.

לדברי גלים חקל, חרף העובדה שבכל שנה שולמו תשלומים זעומים לאחוז אפסי של עובדים, המשיכה הרשות לגבות סכומי עתק מכלל המעסיקים והיא ביניהם, ונראה כי התנהלות זו של הרשות חוזרת על עצמה לאורך השנים.

לשם המחשה בשנת 2017 נוצלו פחות מחצי אחוז מסך הכספים הצבורים ושולמו כתשלום דמי מחלה 313 אלף שקל בלבד ( נכון לשנת 2017 הכספים הצבורים בקרן הייעודית הם בסך 81.2 מיליון שקל). בשנת 2013 כאחוז אחד מהעובדים קיבלו תשלום ימי מחלה (עד לשנה זו הועברו למשרד האוצר 168 מיליון שקל) .

לדברי העותרת, בשנת 2017 לבדה היא הפרישה לקרן הייעודית על פי הוראות הרשות כ-150 אלף שקל ובפועל סכומי העתק שגבו מכלל המעסיקים בענף החקלאות לא הגיעו לייעודם.

בעתירה נאמר כי הרשות הודתה במפורש כי אין בידה כל נוהל או תקנון לעשרות מיליוני השקלים הנגבים על ידה מדי שנה של הקרן הייעודית. לדברי העותרת מבקר המדינה ביקר את ניהול הקרן הייעודית בביקורות חוזרות ונישנות, תקיפות, ומבוססות אף חרף הדברים לא חל כל שינוי במדיניות הרשות וגביית דמי המחלה נמשכת עד היום.

בעתירה נאמר כי בחודשים ספטמבר ודצמבר 2017 הודיעה הרשות כי תופסק הגביה לקרן הייעודית, וכי מעסיקים שהפרישו כספים לקרן זו יקבלו החזר כספי לתשלומים שהפרישו, אולם רק עבור העובדים שעדיין מועסקים אצלם.

לדברי גלים חקל מדובר בלעג לרש. לטענתה מדובר בעובדים פלסטיניים הרשאים לעבוד בישראל תחת אישורים זמניים, העובדים מתחלפים בתדירות יחסית גבוהה, ומתוך מאות ואפילו אלפי עובדים שעבדו אצלה אשר הופרשו עבורם 2.5% ממשכורתם חודש בחודשו, עובדים אצלה כיום עשרות עובדים. לדעתה על פי היגיון והשכל הישר התוצאה אמורה להיות הפוכה, הרי הכסף שהרשות החליטה שלא להשיב למעסיקים זה כסף שלעולם לא ימומש לניצול ימי מחלה.

בית המשפט מתבקש להורות לרשות האוכלוסין וההגירה להשיב את מלוא הכספים העודפים שגבתה מחברת גלים חקל לקופת דמי המחלה, גם עבור העובדים שהועסקו על ידה בעבר ושאינם מועסקים אצלה כיום.

לא היה ניתן להשיג את תגובת רשות האוכלוסין וההגירה עד כה.

Be the first to comment