דירקטוריון הפניקס החליט לעדכן את מדיניות התגמול של החברה

כמו כן הוחלט להמשיך לקיים את תנאי ההתקשרות עם המנכ"ל אייל לפידות בכפוף לכך שהעלות השנתית של העסקתו לא תעלה על תקרת התגמול שנקבעה בחוק. המלצות ברוח זו יוגשו לאסיפה הכללית

בית הפניקס
בית הפניקס
אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס
אייל לפידות, מנכ”ל הפניקס

דירקטוריון הפניקס החליט לעדכן את מדיניות התגמול של החברה בהתאם לחוק שכר הבכירים, ובנוסף, להמשיך לקיים את תנאי ההתקשרות עם המנכ”ל אייל לפידות, בכפוף לתקרת הגמול בחוק – כך דיווחה הפניקס בשבוע שעבר לבורסה. עוד נמסר בהודעת החברה כי המלצות ברוח זו יוגשו לאסיפה הכללית.

בישיבת הדירקטוריון ב-26 באפריל הוחלט עוד כי החברה תמשיך לקיים את תנאי ההתקשרות, שאושרו בנובמבר 2014, בכפוף לכך שהעלות השנתית הכוללת של העסקת המנכ”ל לא תעלה על תקרת התגמול הקבועה במדיניות התגמול של החברה ובהוראות הדין.

השכר שאושר ב-2014 לשנים 2015, 2016 ו-2017 עמד על כ-3.4 מיליון שקל. ב-2013 עמד התגמול של לפידות, שכלל מענק בסך של כ-4.5 מיליון שקל, על כ-9.1 מיליון שקל וב-2014 על כ-4.4 מיליון שקל. כעת, כאמור, מתכוונת החברה לעדכן את תנאי התגמול.

על פי החוק החדש, השכר הגבוה ביותר שיוכל בכיר בחברה פיננסית להרוויח – כשהוצאות השכר שהחברה משלמת עבורו מוכרות לצרכי מס – יעמוד על 2.5 מיליון שקל, ולא יותר מפי-44 משכרו הריאלי של העובד בעל השכר הנמוך ביותר בחברה או פי-35 מעלות השכר של אותו עובד.

Be the first to comment