האוצר מקדם את רפורמת הניודים בפנסיה

פורסמה תכנית העבודה של האוצר ל-2017-2018. אנשי האוצר בתחום הפנסיה והפיננסים מתכננים בנוסף לקדם את שינוי ההקצאה של האג"ח המיועדות ולפעול להגדלת נתח הגופים המוסדיים בשוק האשראי הקמעונאי

משרד האוצר הציג ביום א' השבוע את תכנית העבודה לשנים 2017-2018, במסגרתה הוא מקדם, בין היתר, את רפורמת הניודים בפנסיה. כמו כן, יעדיו המרכזיים של המשרד הם: עמידה ביעדים הפיסקליים, הפחתת אי השוויון, הגדלת היצע של יחידות הדיור, הפחתת עלויות והגברת נגישות במגזר הפיננסי, הגדלת הפריון והבטחת חיסכון פיננסי הולם.

עוד מתכננים אנשי האוצר בתחום הפנסיה והפיננסים לקדם את שינוי ההקצאה של האג"ח המיועדות ולפעול להגדלת נתח הגופים המוסדיים בשוק האשראי הקמעונאי. שר האוצר, משה כחלון: "התכנית מבוססת על הסתכלות ארוכת טווח וניתוב להזדמנות ולצמיחה".
[hide for="!logged"]
"המדיניות נעשית לאור שלוש מטרות העל: הגדלת הצמיחה והפריון, הפחתת אי השוויון וצמצום פערים", כך לדברי מנכ"ל המשרד, שי באב"ד.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר פרסמה השבוע טיוטת חוזר,

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון

שנועד לאפשר לחוסכים לקראת פרישה לנייד את כספם בין הקרנות השונות. מהאוצר נמסר, כי הקרנות נמנעות היום לקבל חוסכים לקראת גיל הפרישה, בשל עיוותים שקיימים באופן חישוב הקצבאות. ההוראות בטיוטת החוזר מבטלות עיוותים אלו.

בטיוטה נקבע:  הגירעון האקטוארי יחושב עבור כל אחת מקבוצות המבוטחים הבאות: מבוטחים, פנסיונרים, מקבלי קצבה קיימים וזכאים קיימים לפנסיה  – וייזקף רק לה, באמצעות עדכון היתרות הצבורות או הקצבאות.

באוצר מסבירים כי טיוטת החוזר תאפשר ניוד כספים של חוסך לפני פרישה, כך שיוכל לממש את זכות הבחירה שלו ולבחור בקרן פנסיה המתאימה לו ואף להפחית את דמי הניהול. באוצר מדגישים, כי לקראת פרישה, החוסך מחזיק בסכום החיסכון הגבוה ביותר ולכן כוח המיקוח שלו הוא גדול.

סלינגר: "הגדלת ההקצאה באגרות החוב המיועדות לפנסיונרים ושחרור החסמים לחוסכים מבוגרים ייטיבו עם הפנסיונרים והעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות. המהלך המשולב יגדיל את יציבות הקצבה בתקופת הפרישה, ויאפשר לכל הפורשים לפנסיה כוח מיקוח לבחירת הקרן המתאימה והמשתלמת להם ביותר".

[/hide]
[hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

Be the first to comment

Leave a Reply