הביטוח הסיעודי הקולקטיבי הופסק – גמלאי בנק ישראל תובעים בטענה לאפליה וקיפוח

נטען, כי כלל העובדים בבנק ממשיכים ליהנות מביטוח סיעודי פרטי לכל אורך חייהם, בתשלום חודשי צמוד מדד בלבד, המסובסד ב-80%, ואילו הגמלאים וכן ציבור קטן של 60-70 עובדים, שהיו מעל גיל 59 ביום הקובע, הועברו בעל כורחם לביטוח בריאות תפקודי המסתיים לכל המאוחר ב-2019. העמותה, המייצגת כ-80% מגמלאי הבנק, תובעת 750 אלף שקל

בנק ישראל. צילום: אסתר ענבר, ויקימדיה
בנק ישראל. צילום: אסתר ענבר, ויקימדיה

עמותת אגודת גמלאי בנק ישראל המייצגת כ-80% מגמלאי בנק ישראל ושישה מחבריה, גמלאי הבנק, הגישו תביעה בסך 750 אלף שקל נגד בנק ישראל בטענה לאפליה וקיפוח של גמלאי הבנק ובני/בנות זוגם.

בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים נאמר, כי בעקבת דיונים בוועדת הביטוחים הפריטטית שהתובעים לא היו שותפים להם ולא נמסר להם כל מידע לגביהם, החליט בנק ישראל לבטל את הביטוח הסיעודי הקולקטיבי לגמלאי הבנק בלי לתת על כך התראה מוקדמת, וזאת באופן מידי מהיום להיום. וכך, החל מיום ה-31 בדצמבר 2013 אין לתובעים ביטוח סיעוד קולקטיבי.

במקום זאת, נאמר בתביעה, הפריד הבנק בין קבוצת כלל העובדים לבין קבוצת הגמלאים והעובדים בני 59 שנה ומעלה ביום הקובע, כלומר ב-31 בדצמבר.
[hide for="!logged"]
בתביעה נטען, כי כל העובדים ממשיכים ליהנות מביטוח סיעודי פרטי לכל אורך חייהם וללא מגבלת זמן, בתשלום חודשי צמוד מדד בלבד, המסובסד ב-80% על ידי הבנק, ואילו הגמלאים וכן ציבור קטן של 60-70 עובדים, שהיו מעל גיל 59 ביום הקובע, הועברו כתנאי לסבסוד הבנק, בעל כורחם, לביטוח בריאות תפקודי המסתיים לכל המאוחר בשנת 2019, שתנאיו שונים מהביטוח הסיעודי, וממילא כל הכספים ששולמו לחברת הביטוח על ידי גמלאי הבנק ילכו לאיבוד.

אך בכך לא די, גם כאשר קבעה הממונה כללים לגבי מבוטחים בביטוח סיעודי קולקטיבי שבוטל ואפשרה למבוטחים לעבור לביטוח סיעודי באמצעות קופות החולים ללא בחינה רפואית, סירבה הנהלת הבנק לסבסד את הביטוח הסיעודי, למרות שמעבר הגמלאים לפוליסת הביטוח הסיעודי של קופות החולים נעשה בעידודה ובהמלצתה של הנהלת הבנק.

בתביעה נטען, כי אפלייתם וקיפוחם של הגמלאים שנעשתה על ידי הבנק מתבטאת, בין היתר, בהפסקה חפוזה של הביטוח הסיעודי הקולקטיבי; שלילת הביטוח הסיעודי הפרטי מכלל הגמלאים, והעברתם לביטוח תפקודי כפוי, בלי שחלה על הבנק חובה חוקית כלשהי להפסיק את הביטוח הסיעודי הקולקטיבי; סירוב הנהלת הבנק לסבסד את הביטוח הסיעודי בקופות החולים, שהומלץ על ידי הממונה לכלל הגמלאים, לאחר שהתקינה תקנות מיוחדות למעבר מביטוח קולקטיבי לביטוח סיעודי בקופות החולים; וכפייה של ביטוח כפול, כלומר, ביטוח תפקודי בנוסף לביטוח הבריאות וביטוח סיעודי כמתחייב מגילם של הגמלאים בקופת החולים.

לסיכום נטען בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד יוסי כץ, כי בנק ישראל הפר את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, האוסר הפליה בתנאי עבודה לרבות התנאים נלווים, פגע בכבודם של הגמלאים בכך שהפלה אותם לרעה ושלל מהם זכויות. בנוסף לחיוב הבנק לפצות את הגמלאים על נזקיהם, מתבקש בית הדין לחייב את הבנק לסבסד את הביטוח הסיעודי עבור הגמלאים בקופות החולים במקום הביטוח התפקודי.

מבנק ישראל נמסר, כי הבנק מנוע מלהתייחס לנושאים שמצויים בדיון משפטי.

[/hide]
[hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

Be the first to comment

Leave a Reply