ההסתדרות החדשה דורשת לייצג את ארגון העובדים זאפ גרופ

פ"ת המנהלת אתרי צרכנות ומעסיקה כ-600 עובדים. הבקשה הוגשה כנגד הסתדרות העובדים הלאומית וחברת זאפ גרופ עצמה צורפה כמשיבה לכל דבר ועניין ולא כמשיבה פורמאלית כבשגרה

טקס קליטת עובדים בשיבא תל השומר צילום: אורן כהן, דוברות ההסתדרות

ההסתדרות הכללית החדשה מבקשת מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים לקבוע כי היא ארגון העובדים היציג בחברת זאפ גרופ מפ”ת המנהלת אתרי צרכנות ומעסיקה כ-600 עובדים. הבקשה הוגשה כנגד הסתדרות העובדים הלאומית וחברת זאפ גרופ עצמה צורפה כמשיבה לכל דבר ועניין ולא כמשיבה פורמאלית כבשגרה, וזאת לדברי ההסתדרות בשל התערבותה בבחירת ארגון העובדים ועשיית יד אחת עם ההסתדרות הלאומית להעלאת טענות שונות במטרה לחסום את ההסתדרות הכללית.

בבקשה נאמר כי עובדי זאפ גרופ הצטרפו לשורות הלאומית בחודש יולי 2014, ואולם כרבע מעובדי החברה מוחרגים מההסכם הקיבוצי שנחתם בסוף חודש אוגוסט 2015. בחודש יולי השנה קמו מספר עובדים ויזמו פניה להסתדרות הכללית במטרה לבחון מעבר מהלאומית לכללית, וכי המהלך האמור הובל על ידי קבוצת עובדים וותיקה בחברת זאפ גרופ שלא יכלה לשאת יותר את התנהלות והכאוס שהשתררו במערכת יחסי העבודה בחברה, לאחר כניסתה של ההסתדרות הלאומית.

כך נאמר בבקשה כי ללאומית לא היה ממש וועד במקום העבודה, לא היו בחירות לוועד העובדים בכלל, והעובדים כלל לא ידעו מה קורה בחשבון קופת הוועד ובכספי הרווחה שהיו אמורים להיות מועברים על ידי החברה לקופת הוועד.

עוד טוענת הכללית כי בחברה השתררה תחושת כאוס כאשר מדי שבוע מודיעים עובדים ומנהלים טובים על עזיבה, ובחברה נוצרה תחושת מקום עבודה שנוטשים אותו ולא מקום עבודה ששואפים להגיע אליו. לדברי הכללית קבוצת העובדים אשר דאבו את מצבה של החברה קמה והחליטה על מעבר להסתדרות הכללית ועזיבת הלאומית, ואף שכנעה את רוב רובם של עובדי החברה לעשות כך.

ההסתדרות הכללית מציינת כי הודיעה על יציגות ללחברה וללאומית במחצית חודש אוקטובר וכי באותו היום חתמו 288 עובדים על טפסי הצטרפות לכללית אגב ביטול חברותם בלאומית, ומאז הודעת היצוגית הצטרפו עוד 25 עובדים נוספים מבלי שהכללית פעלה ביוזמתה לצירופם.

לטענת הכללית באמצעות עו”ד ענת גוטמן, 24 שעות לאחר הודעתה על יציגות נוגדת, החלו נציגי הלאומית באופן יזום ומודע לפעול לשינוי וצירוף העובדים חזרה לשורותיה בריש גלי. כך הקימו נציגי הלאומית דוכנים והחלו להחתים עובדים חזרה ללאומית. ואולם בעקבות התכתבויות בין הצדדים הפסיקה הלאומית את התנהלותה הפסולה וחדלה מלהחתים עובדים חזרה לשורותיה, ואולם היא חידשה פעילות זו מאוחר יותר לאחר שעברו 10 ימים, תוך המשך התנהלות העלולה ליצור כאוס ובניסיון להכריע בסכסוך.

הכללית טוענת כי חברת זאפ גרופ מעדיפה את הלאומית ואף פועלת להותרתה כארגון עובדים יציג אצלה, ואילו הלאומית משיבה להודעת היציגות הנוגדת של הכללית בתשובה סתמית ולא מבוססת, ככל הנראה במטרה “למשוך זמן” בהליכים.

לסיכום נטען על ידי ההסתדרות הכללית כי היא עומדת בדרישת המבחן הכמותי לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, ועל כן מתבקש בית הדין לקבוע כי היא ארגון העובדים היציג בחברה.

לא היה ניתן להשיג תגובת ההסתדרות החדשה

Be the first to comment