ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בשלמה ביטוח

הרקע לסכסוך נעוץ לדברי ההסתדרות בצעדים שנוקטת הנהלת החברה נגד עובדים המזוהים עם ההתארגנות. תגובת שלמה: אנו מצרים על ההחלטה להכריז על סכסוך עבודה - הנהלת החברה נוהגת בעובדיה ובנציגותם בכבוד ובאופן ראוי ומנהלת עמם מו"מ ענייני ובתום לב

בית שלמה ביטוח

ההסתדרות הודיעה למנכ”ל שלמה ביטוח, אורי אומיד, על הכרזת סכסוך עבודה בחברה. הרקע לסכסוך, שמקיף כ-150 עובדים, נעוץ לדברי ההסתדרות בצעדים הכוחניים שנוקטת הנהלת החברה כנגד עובדים המזוהים עם ההתארגנות, מתוך כוונה לרפות את ידי העובדים ולהביא לפגיעה בכוחם הארגוני.

במסגרת עילות הסכסוך, נציגות העובדים מלינה על מדיניות של פיטורים שרירותיים ועל הרעה בתנאי העבודה והשכר בחברה, באמצעות צעדים שונים, בהם: העלאת תעריף ארוחות הצהריים, מחיקה שרירותית וגורפת של יתרות ימי מחלה צבורות ועוד.

הסכסוך מתייחס גם לניסיונה של שלמה ביטוח לאיים על מעמדם ותנאי עבודתם של חברי ועד העובדים, תוך סירוב עקבי לאפשר לחברי הוועד אמצעי תקשורת עם עובדי החברה.

עילה נוספת לסכסוך, כך נמסר, היא הסחבת שנוקטת הנהלת החברה במשא ומתן שמתנהל בחודשים האחרונים לחתימת הסכם קיבוצי ראשון בחברה. זאת ועוד, החברה ממשיכה בסירובה לנהוג בשקיפות ביחס לכל הנתונים הרלוונטיים, הדרושים לנציגות העובדים לשם ניהול הוגן וראוי של המשא ומתן.

תגובת שלמה ביטוח: “אנו מצרים על החלטת ההסתדרות להכריז על סכסוך עבודה ועל כוונתה לשבש את העבודה הסדירה בחברה בשלב כה מוקדם של המשא ומתן המתנהל בין הצדדים וללא כל סיבה ממשית. העילות בבסיס ההכרזה על הסכסוך הנן משוללות כל יסוד ומטרתן להפעיל לחץ על ההנהלה. הנהלת החברה נוהגת בעובדיה ובנציגותם בכבוד ובאופן ראוי ומנהלת עמם משא ומתן ענייני ובתום לב, והיא תמשיך לפעול בדרך זו ולקיים משא ומתן ענייני במטרה להגיע להסכם עבודה בהקדם”.

Be the first to comment