ההסתדרות יוצאת נגד פעולות הנהלת נמל אשדוד

ההסתדרות הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בקשת צד בסכסוך קיבוצי כנגד חברת נמל אשדוד לקבוע כי זימונם לבירור משמעתי של שלושה יושבי ראש ועדים בנמל הינו בטל וכי הם אינם נדרשים להתייצב לבירורים המשמעתיים שזומנו או יזומנו אליהם.

נמל אשדוד צילום יחצ
נמל אשדוד צילום יחצ

ההסתדרות הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בקשת צד בסכסוך קיבוצי כנגד חברת נמל אשדוד לקבוע כי זימונם לבירור משמעתי של שלושה יושבי ראש ועדים בנמל הינו בטל וכי הם אינם נדרשים להתייצב לבירורים המשמעתיים שזומנו או יזומנו אליהם.

בבקשה נאמר כי היא מוגשת נוכח “סדרה” של הליכים משמעתים פרטניים שנקטה בהם לאחרונה הנהלת הנמל כלפי שלושה יושבי ראש ועדים בסקטורים שונים בנמל, ללא סיבה עניינית אמתית נראית לעין ומתוך מטרה ברורה ופסולה לפגוע בעבודה המאורגנת בנמל. עוד מוסיפה ההסתדרות, כי יושבי הראש שזומנו שלא כדין לבירור משמעתי שלא כדין הם: יו”ר ועד התפעול – גדי בוטבול, יו”ר ועד תפזורת – זאב אביטן, ו-יו”ר ועד תצפית – אריה אוחיון. ההסתדרות טוענת כי הליכי הסרק בהם נקטה הנהלת הנמל לאחרונה כנגד יושבי ראש ועדים מכהנים על רקע ביצוע תפקידם הארגוני ננקטו על ידה למען יראו וייראו וידעו עובדי הנמל כי פעילות במסגרת ההסתדרות ו/או וועד העובדים חושפת אותם לסנקציות באופן אישי.

בבקשה נטען כי זאב ביטן וגדי בוטבול זומנו לבירור עקב פעילותיהם והתבטאויותיהם בדיוני וועדות הבטיחות והספורט בנמל, ואילו אריה אוחיון זומן לבירור בשל סירוב לבצע עבודה על רקע מחלוקת ארגונית בין הצדדים, עבודה אשר הוסכם בין ההסתדרות לבין ההנהלה כי תבוצע על ידי עובד קבלן ועובד נמל נוסף.

לטענת ההסתדרות הנטל להוכיח כי זימונם של שלושת חברי ההועדים לבירור אינו מהווה התנכלות בגין פעילותם הארגונית ולא נועד לפגוע בהתארגנות העובדים, רובץ לפתחה של הנהלת הנמל. לדברי ההסתדרות לא עלה בידי הנמל במקרה הנוכחי להוכיח כי זימונם של שלושת יושבי ראש הוועדים לבירור משמעתי אינו נגוע בשיקולים זרים שעניינם פגיעה בהתארגנות העובדים.

לדברי ההסתדרות באמצעות עוה”ד שי תקןמורן פרידמן, ונעמה משה פגיעה בזכויותיהם של נציגי הוועדים במישור הפרט תוביל בהכרח גם להרתעה של יתר עובדי הנמל מתמיכה בהתארגנות, וכי המסר מצד ההנהלה ברור ולפיו עובדים שיתמכו בפעילות הארגונית צפויים להיפגע באופן אישי.

ההסתדרות מציינת כי בטרם הגשת בקשתה נעשו ניסיונות לבוא בדברים עם הנהלת הנמל ביחס לבירורים מושא הבקשה, ואולם בתגובה לכך הקשיחה הנהלת הנמל את עמדתה עוד יותר והודיעה כי ככל ויושבי ראש הוועדים לא יתייצבו לבירור שלב א’ שנקבע להם, יועבר עניינם לשלב ב’. אשר על כן מבקשת ההסתדרות מבית הדין למנוע פגיעה בזכויותיהם של שלושת יושבי ראש הוועדים  הללו אשר פעלו במסגרת ומתוקף תפקידם הארגוני.

 

את תגובת נמל אשדוד לא היה ניתן להשיג.

Be the first to comment