ההסתדרות מבקשת מבית הדין קביעה על יציגות בחברת אקוסול פתרונות אקולוגיים ישראל

עוד מתבקש בית הדין להצהיר, כי אין תוקף להודעות ביטול החברות בהסתדרות שהוגשו סמוך להכרזת היציגות, בעקבות לחץ שנטען כי הפעילה החברה באמצעות מנהליה על עובדי החברה על מנת שיסירו את חברותם

ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בבקשה לקבוע, כי היא ארגון העובדים היציג בחברת אקוסול פתרונות אקולוגיים ישראל. זאת מאחר ועמדה לטענתה בתנאי הדין לעניין הגדרתו של ארגון עובדים יציג במועד הכרזת היציגות.

עוד מתבקש בית הדין להצהיר, כי אין תוקף להודעות ביטול החברות בהסתדרות שהוגשו בסמוך להכרזת היציגות בעקבות לחץ שנטען, כי הפעילה החברה באמצעות מנהליה על עובדי החברה על מנת שיסירו את חברותם.

כן מתבקש בית הדין להוציא צו המונע מהחברה ללחוץ, לאיים או להביע עמדה כלשהי הנוגעת לפעילות הארגונית או להסתדרות או לחברי ועד הפעולה בחברה ובכלל זה להורות לחברה להימנע מהפעלת לחצים על עובדים על מנת שיסירו את חברותם בהסתדרות.

עוד מתבקש בית הדין לאסור על החברה, המיוצגת על ידי עוה”ד אשר חלד ואלישע שור, מלפגוע בתנאי עבודתם או שכרם של עובדי החברה שהצטרפו להסתדרות ולהשיב לאתר את תנאיהם כפי שהיו טרם ההכרזה של ההסתדרות על יציגותה בחברה ובכלל זה להימנע מכל פגיעה בהיקף העסקתם בעמדות העבודה או בהיקף השעות הנוספות. בנוסף מתבקשת החברה, להימנע מלפגוע בחברי ועד הפעולה ולהשיב לאלתר את תנאיהם טרם ההכרזה על היציגות.

במבוא לבקשה שהוגשה לבית הדין נאמר, כי עניינה הוא בהתנהלות מפרה של החברה המסרבת להכיר בהסתדרות כארגון העובדים היציג ופועלת נגד הצטרפותם של עובדי החברה כחברים בהסתדרות בפרט נגד חברי ועד הפעולה העומדים מאחורי מהלך ההתארגנות. לטענת ההסתדרות, החברה באמצעות מנהליה, מפעילה לחץ על עובדיה ומשכנעת אותם להודיע על ביטול חברותם תוך שימוש בסמכויותיה.

בבקשה שהוגשה באמצעות עו”ד בוריס מריאקרי נאמר, כי לקראת סוף פברואר החלו עובדי החברה להצטרף כחברים להסתדרות ולפעול להקמת התארגנות עובדים ראשונית בחצריה ועד מהרה הצליחו חברי ועד הפעולה להחתים למעלה משליש מעובדי החברה על טפסי הצטרפות.

לטענת ההסתדרות בסמוך לאחר ההכרזה על יציגותה, החלה החברה בהפעלת לחצים פסולים על עובדים במטרה להחתים אותם על הודעות לביטול חברותם בהסתדרות ובמקביל להתנכל ליו”ר ועד הפעולה יבגני לוין. בנוסף נטען, כי החברה זימנה את חבר ועד הפעולה השני אדוארד מיכאלוב לבירור משמעתי שסופו בשלילת הבונוס למשך 3 חודשים. עוד נטען, כי החברה פוגעת בחופש ההתארגנות בדמות יחס מפלה בין קבוצות עובדים תוך מניעת שעות נוספות, שבתות ותשלום בונוס לעובדים שחתמו על הצטרפות להסתדרות.

בהסתדרות מציינים, כי נוכח עוצמת הפגיעה ולאור עיתויה במקביל ובסמוך לאחר הכרזת היציגות, מתבקש בית הדין לקבע מועד לדיון קרוב כל שניתן וזאת על מנת לבלום ולמנוע כל פגיעה נוספת במימוש זכותם של העובדים להתארגנות.

עוד מבוקש להורות על מתן סעד כספי בסך של כמיליון שקל כפיצוי בגין פגיעתה של החברה בהתארגנות.

אקוסול פתרונות אקולוגיים ישראל עוסקת בהקמה והפעלת משרפות לפסולת אורגנית והיא חלק מקבוצת ורידיס שירותי איכות הסביבה. החברה מפעילה אתר בתחום המועצה המקומית התעשיתית בנאות חובב בו מועסקים על פי טענתה כ-62 עובדים.

מחברת אקוסול נמסר: “הואיל והנושא מצוי במהלך דיון משפטי, אנו מנועים מלהגיב לגופם של דברים. חברת אקוסול פועלת על פי חוק ותמשיך לפעול כך בעתיד”.

Be the first to comment