ההסתדרות נגד אלביט (1): מאז ביטול הביטוח הסיעודי הקולקטיבי, אלביט לא מספקת ביטוח סיעודי לעובדיה

בפנייה לבית הדין לעבודה נטען, כי בחוזה הקיים אלביט מערכות ועורקי נתונים אלישרא הבטיחו לספק ביטוח בריאות, הכולל ביטוח סיעודי. אלביט: לחברה אין השפעה על שינויי הרגולציה שעשתה המדינה

משרדי אלביט. תמונה: ויקימדיה
משרדי אלביט. תמונה: ויקימדיה

ההסתדרות טוענת כי חברת אלביט מערכות חיפוש והצלה ועורקי נתונים אלישרא (לשעבר תדיראן ספקטרלינק), המשתייכת לקבוצת אלביט, הפרה את התחייבותה הקיבוצית לספק לעובדיה ביטוח בריאות הכולל גם ביטוח סיעודי.

בפנייתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשת צד בסכסוך קיבוצי, מציינת ההסתדרות כי בשנת 2017 התחייבה החברה בהסכם קיבוצי מיוחד, שנחתם במסגרת הסכמה מצד נציגות העובדים לשינוי מבני בחברה. במסגרת השינוי התחייבה אלביט לספק לעובדיה ביטוח בריאות הכולל את הרכיבים בפוליסות שהוסכמו בין הצדדים, ללא קשר לעלותם של רכיבי ביטוח אלה. פוליסות הביטוח כללו גם כיסוי למקרה בו עובד הופך לסיעודי. בתחילת שנה זו, נאמר בבקשה, נכנסו לתוקפן הוראות רגולציה המונעות מחברות הביטוח להמשיך לספק ביטוח סיעודי במסגרת פוליסות ביטוח קולקטיביות.

למיטב ידיעתה של ההסתדרות, הוראות הרגולציה מתירות לחברות הביטוח להציע כעת למי שבוטח בביטוח הסיעודי הקולקטיבי, ביטוח סיעודי אישי השומר על רציפות זכויות מסוימת (היעדר חובת חיתום למשל). מחירי הביטוח הסיעודי האישי, נאמר בבקשה, גבוהים בדרך כלל ממחירי הביטוח הקולקטיבי.

לטענת ההסתדרות, הסתבר כי בעקבות הוראות הרגולציה האמורות החליטה החברה באופן חד צדדי לגרוע מרכיבי ביטוח הבריאות את מרכיב הביטוח הסיעודי, בלי לספק כל תחליף לעובדים. בבקשה נטען כי החברה לא עדכנה את נציגות העובדים בהחלטתה ולא ניהלה עמה משא ומתן בנושא זה. החברה טענה, כי עד ל-31 בדצמבר 2017 כללו הפוליסות לביטוח בריאות קולקטיבי הנהוגות בחברה כחלק אינטגרלי גם ביטוח סיעודי קולקטיבי, אולם על פי שינוי רגולציה, החל ממועד זה ואילך, לא ניתן עוד לחדש או להאריך את פוליסות הסיעוד הקולקטיביות.

על פני הדברים, נטען בבקשה, מהווה החלטתה החד צדדית של החברה הפרה של התחייבותה הקיבוצית לספק לעובדים ביטוח בריאות הכולל גם ביטוח סיעודי. הפרה זו עלולה לפגוע דווקא בעובדים החלשים ביותר בשעת מצוקתם הגדולה ביותר, אם יידרשו להפעיל את הביטוח הסיעודי שנגרע מהם.

בכל מקרה, נטען בפנייה לבית הדין, אפילו תבוא טענה מצד החברה לפיה הפסקת הביטוח הסיעודי הקולקטיבי נבעה מהוראת רגולציה שלחברה אין עליה השפעה, ולכן היא אינה יכולה לעמוד בהתחייבותה ההסכמית כמות שהיא, הרי הדין מחייב את החברה במצב דברים כזה לבוא בדברים עם הצד השני להסכם הקיבוצי, על מנת לסכם על קיום ההסכם בקירוב, דהיינו להמשיך ולשאת בעלויות הביטוח הסיעודי. ככל שלא ניתן לבטח את העובדים בביטוח סיעודי קולקטיבי, הנהלת החברה נדרשת לספק ביטוח סיעודי אחר (קיום בקירוב של התחייבותה) ולמנוע פגיעה בעובדים, לרבות הגעה להסדר ביטוחי חדש עם חברת הביטוח בתנאים דומים על חשבונה.

לסיכום נטען, כי החלטתה החד צדדית של החברה להיתלות בהוראות הרגולציה, לבצע שינוי חד צדדי בתנאי ביטוח הבריאות, לחסוך בכך כספים ולהותיר את העובדים ללא ביטוח סיעודי כלשהו, מהווה הפרה בוטה של הוראות ההסכם הקיבוצי והפרה של חובת ניהול משא ומתן בתום לב ביחסי עבודה קיבוציים.

בית הדין מתבקש להורות לחברה להמשיך ולספק לעובדיה על חשבונה ביטוח בריאות הכולל גם רכיב של ביטוח סיעודי.

מאלביט מערכות נמסר: “אנו מספקים ביטוח בריאות לעובדים ובני משפחותיהם. לחברה אין השפעה על שינויי הרגולציה שעשתה המדינה בתחום ביטוחי הבריאות שכוללים החרגה של הביטוח הסיעודי הקולקטיבי”.

Be the first to comment