ההסתדרות נגד הרכבת: תחזוקת הרכבות שהוזמנו מסימנס תתבצע על ידי העובדים המקומיים

ההסתדרות מנתגדת למיקור החוץ ומבקשת לקבוע שגם הקרונות שהוזמנו לשנים הקרובות, 70% מתחזוקתם תעשה על ידי העובדים המקומיים. תנאים שהנהלת הרכבת כבר הסכימה להם, אך חזרה בה

רכבת ישראל. צילום: אילוסטרציה
רכבת ישראל. צילום: ויקיפדיה

ההסתדרות החדשה וועד עובדי רכבת ישראל מבקשים מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לאסור על החברה להעביר למיקור חוץ את תחזוקתם של כל מערכי הקרונות החשמליים אשר יירכשו על ידה מחברת סימנס ב”מנה הראשונה”. בית הדין מתבקש להורות לחברה בצו עשה לפעול כך שתחזוקת ה”מנה הראשונה” (24 קרונות)  מבין שלוש מנות הזמנה של רכישת שישים הקרונות החשמליים מחברת סימנס, תבוצע במלואה על ידי עובדי הרכבת ולא באמצעות מיקור חוץ. בכל הנוגע ל”מנות” הבאות מתבקש בית הדין להורות לחברה לפעול כך שלכל הפחות 70% מתחזוקת הקרונות החשמליים שיירכשו על ידה או יוסבו מדיזל, תבוצע באמצעות עובדיה ולא באמצעות מיקור חוץ, וכי לכל היותר 30% בלבד יבוצעו באמצעות ספק חיצוני, הכול כפי שהוסכם ונקבע בהסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין הצדדים בראשית חודש דצמבר 2012.

בבקשה נאמר כי במסגרת ההסכם האמור נקבע כי 24 הקרונות החשמליים שיירכשו מחברת סימנס במנה הראשונה תתוחזקנה על ידי עובדי הרכבת. ואולם נטען בבקשה כי החברה סטתה חד צדדית מהמוסכם, ותוך רמיסה גסה של התחייבויותיה על פיו חתמה במחשכים בהיחבא ומאחורי גבם של ההסתדרות ונציגות העובדים על הסכם עם הספק חברת סימנס, בו נקבע כי כל הקרונות החשמליים שיירכשו במנה הראשונה יתוחזקו על ידי הספק ולא על ידי עובדיה.

לדברי המבקשים בהינתן העובדה כי המנה הראשונה צפויה להגיע רק בעוד כשנתיים על פי הידוע להם, הרי שהיה ועדיין יש בידי החברה די זמן להכשיר את עובדיה לשם ביצוע תחזוקת הקרונות החשמליים או לקלוט עובדים נוספים בהתאם לנדרש. בית הדין מתבקש עוד לחייב את חברת רכבת ישראל להעביר לידי המבקשים את מלוא המידע אודות היערכות עתידית שלה לקראת הכשרת עובדיה לעבודות תחזוקת ציוד הקרונות החשמליים, וזאת עוד בטרם תחילת פעילות זו.

הנהלת רכבת ישראל בחרה שלא להגיב.

Be the first to comment