החוק להגבלת שכר הבכירים נותן את אותותיו: שכרו של מנכ"ל ביטוח ישיר רביב צולר ב-2016 ירד ב-20% לכ-4 מיליון שקל

שכרו של המשנה למנכ"ל רענן סעד עמד על כ-1.7 מיליון שקל – לעומת 1.9 מיליון ב-2015 – ירידה של כ-12%

רביב צולר, מנכ"ל ביטוח ישיר

שכרו הכולל של מנכ"ל ביטוח ישיר רביב צולר עמד בשנת 2016, על כ-4 מיליון שקל – כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה ביטוח ישיר. מדובר בירידה של 20% בהשוואה לשכרו ב-2015 שעמד על כ-4.8 מיליון שקל.
[hide for="!logged"]
צולר קיבל שכר בסך של כ-3 מיליון שקל ומענק בסך של כ-615 אלף שקל. המענק חושב על התקופה שעד 12 באוקטובר 2016 – מועד כניסתו לתוקף של חוק שכר הבכירים. כן קיבל צולר תשלום מבוסס מניות בסך של כ-328 אלף שקל.

שכרו של המשנה למנכ"ל רענן סעד, בשנת 2016, ירד בכ-12% ועמד על כ-1.7 מיליון שקל, מתוכם שכר של כ-1.3 מיליון שקל, מענק בגובה של כ-334 אלף שקל ותשלום מבוסס מניות בסך של כ-44 אלף שקל. בשנת 2015 שולמו לסעד תשלומים בסך של כ-1.9 מיליון שקל.

בכירים נוספים המדורגים ברשימת חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה הם: הסמנכ"לים דוד מיכאל, קובי סבן ומירב סלע. למיכאל שולמו בשנת 2016 תשלומים בסך של כ-1.5 מיליון שקל, לסבן סך של כ-1.4 מיליון שקל ולסלע סך של כ-1.3 מיליון שקל.
[/hide]
[hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

Be the first to comment

Leave a Reply