הלמ”ס: השכר הממוצע לשכירים במשק עלה ל-10,120 שקל ב-2017, עלייה ב-3.3% לעומת 2016

תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay
תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay

על פי דוח השכר לשנת 2017 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכר השכירים הממוצע במשק עלה לכדי 10,120 שקל (ברוטו), עליה של 3.3% לעומת שנת 2016. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (נטולי עונתיות) עמד על 9,708 שקל, עליה של 3% לעומת שנת 2016. עוד מראה הדוח כי כמות השכירים בשנה שעברה עלתה בשיעור של 2.4% לכדי 3.577 מיליון שכירים.

בשנת 2017 מכלל משרות השכיר במשק, 33.9% (1.214 מיליון) נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,120 שקל). מכלל משרות השכיר במשק, 66.1% (2.363 מיליון) נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,120 שקל).

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים הוא השכר הממוצע במחירים שוטפים מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש. שכר זה מייצג את השכר ללא השפעה של עליות/ירידות מחירים במשק.

נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר הן במחירים שוטפים והן במחירים קבועים. בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-1.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.5% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2017.

בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-0.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.7% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2017.

נתוני השכר

משרות שכיר

סך הכל

משרות שכיר

עובדים ישראלים

משרות שכיר

עובדים מחו”ל

שכר ממוצע למשרת שכיר

סך הכל

שכר ממוצע למשרת שכיר

עובדים ישראלים

שכר ממוצע למשרת שכיר

עובדים מחו”ל

שנת 2017 (ממוצע לחודש) 3,791.8 3,576.6 125.5 9,855 10,120 5,931
דצמבר 3,812.6 3,589.0 127.4 10,103 10,374 6,162
נובמבר 3,799.3 3,575.2 128.1 9,657 9,911 5,975
אוקטובר 3,772.9 3,551.3 127.8 9,581 9,844 6,010

Be the first to comment