המלחמה על החריף: האחים לבית זהבי ביקשו למנות בורר לחברת זהבי הכרם

לדברי נועם זהבי מבקש הבוררות, לאחר החתימה על הסכם המייסדים עם הוריו הוא ניסה לקדם את ענייני החברה כמנכ"ל החברה אך לא מצא שיתוף פעולה עם אחיו. בעקבות כך נתגלעו מחלוקות ביניהם ונוצר משבר אשר פגע ביכולתו לנהל את החברה עד הצורך לעזיבתו מתוך התחשבות בבריאות הוריו

סחוג. תמונה: ויקיפדיה
סחוג. תמונה: ויקיפדיה

נועם זהבי משערי תקווה הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למינוי בורר בסכסוך שנתגלע בינו לבין אחיו: נגה זהבי שרוני, מירה פלג, ומור זהבי. המבקש ואחיו הם ילדיהם של בני הזוג בעז ומיכל זהבי מקריית נטפים שהקימו את חברת זהבי הכרם, חברה ותיקה וידועה המייצרת מזה שנים מוצרי מזון על בסיס זחוק תימני.

בפנייה לבית המשפט נאמר כי עד לשנת 2013 החזיקו בני הזוג זהבי במניות החברה וכי הם עדיין מכהנים כדירקטורים ונושאי משרה בחברה, וילדיהם מועסקים בחברה בתפקידים שונים. לאור גילם המתקדם של בני הזוג זהבי ומתוך ראיה לעתיד הם ביקשו להעביר באופן הדרגתי את ניהולה השוטף של החברה לידיהם של ילדיהם.

במסגרת זו נחתם לפני 5 שנים, בינם לבין ילדיהם, הסכם מייסדים שנועד לקבוע את זכויותיהם וחובתיהם ההדדיות וכן לקבוע כללים ועקרונות לניהולה של החברה. במסגרת הסכם המייסדים נקבע כי בועז זהבי ישמש כיו”ר מועצת המנהלים ונשיא החברה, רעייתו מיכל תשמש כמשנה ליו”ר מועצת המנהלים וכסגנית נשיא החברה, המבקש נועם זהבי ואחותו מירה פלג ישמשו כמנכ”לים משותפים, אחותם נגה זהבי תשמש כסנכ”ל התפעול ייצור ויצוא של החברה ואילו מור זהבי ישמש כסמנכ”ל פיתוח עסקי בחו”ל ויצוא של החברה. לצד הסכם המייסדים חתמו הצדדים על הסכם להעברת מניות מכוחו מחזיק כל אחד מילדיהם של בני הזוג זהבי בכ-10% ממניות החברה.

לדברי נועם זהבי לאחר החתימה על הסכם המייסדים הוא ניסה ככל יכולתו לקדם את ענייני החברה בצורה הטובה ביותר ולייעל את פעילותה והתנהלותה הפיננסית, ואולם פעולותיו אלה היו ככל הנראה לצנינים בעיני אחיו שהתרגלו לעשות בחברה כבשלהם. בעקבות כך נתגלעו מחלוקות ביניהם ונוצר משבר אשר פגע ביכולתו לנהל את החברה. בשיאו של המשבר לטענתו דרשו ממנו אחיו לעזוב את תפקידו כמנכ”ל החברה, ומתוך דאגתו הממשית לבריאות הוריו אשר נותרו בהלם מהתנהלותם האגרסיבית והמתלהמת של אחיו, הוא נכנע ללחציהם להעברתו מתפקידו כמנכ”ל החברה.

אך עם זאת לדבריו הוא התנה את המעבר מתפקיד המנכ”ל במספר תנאים יסודיים שעוגנו בשורת החלטות שקיבלה האספה הכללית של החברה.

ואולם טוען נועם זהבי כי אחיו לא עמדו באחד מהתנאים העיקריים שעמדו בבסיס הסכמתו לפנות את תפקיד המנכ”ל, שהיה אי פגיעה בתפקידו ובתנאי העסקתו, וכי חרף זאת ועוד לא יבשה הדיו על ההסכמות ביניהם, אחיו כבר מיהרו לסלק אותו מתפקידו ובנוסף סירבו להענות לדרישתיו לקבלת מידע על הנעשה בחברה.

לסיכום טוען זהבי באמצעות עוה”ד אביאל פלינט ואוהד דונגי כי אחיו הפרו את הסכם המייסדים ואת החלטות מוסדות החברה כמעט בכל דרך אפשרית, ופעלו לקיפוחו כמעט בכל דרך אפשרית, החל מהדחתו מתפקידו, דרך הדרתו מקבלת מידע או שיתוף בקבלת החלטה כלשהי של החברה, כמו כן גרמו להפחתת שכרו ואי תשלום חובות.

אשר על כן מתבקש בית המשפט למנות בורר לשם הכרעה במחלוקות הקשות והשונות שנתגלעו בין אחים זהבי בנוגע לניהול החברה ולזכויות וחובות הצדדים מכוח הסכם המייסדים והחלטות האספה הכללית.

לא היה ניתן להשיג את תגובת חברת זהבי הכרם עד כה.

Be the first to comment