המנכ”ל היוצא בגבעות עולם חיפושי נפט דורש שישולם לו מענק והפרשי שכר

לטענת התובע, במסגרת הוראות הסכם ההעסקה שנחתם עמו נקבע, כי יהיה זכאי לבונוס שנתי של 3% מחלקה של השותפות מהפקת הנפט, מכלל הבארות בשדה מגד, מעבר להפקה של 180 אלף חביות בשנה. לדבריו, גבעות עולם מתחמקת מחובתה לשלם לו את המגיע לו על פי הדין ועל פי ההסכם

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה תביעה בסך של כ-450 אלף שקל, על ידי אביגדור מעוז, ששימש כמנכ”ל השותפות גבעות עולם חיפושי נפט נגד השותפות, לתשלום מענק והפרשי שכר.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם

.

 

 

 

Be the first to comment