המנכ"ל היוצא בגבעות עולם חיפושי נפט דורש שישולם לו מענק והפרשי שכר

לטענת התובע, במסגרת הוראות הסכם ההעסקה שנחתם עמו נקבע, כי יהיה זכאי לבונוס שנתי של 3% מחלקה של השותפות מהפקת הנפט, מכלל הבארות בשדה מגד, מעבר להפקה של 180 אלף חביות בשנה. לדבריו, גבעות עולם מתחמקת מחובתה לשלם לו את המגיע לו על פי הדין ועל פי ההסכם

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוגשה תביעה בסך של כ-450 אלף שקל, על ידי אביגדור מעוז, ששימש כמנכ"ל השותפות גבעות עולם חיפושי נפט נגד השותפות, לתשלום מענק והפרשי שכר. [hide for="!logged"]

לטענת מעוז במהלך כל תקופת עבודתו, מה-16 בדצמבר 2014 ועד ל-31 בדצמבר 2014, הוא ביצע את תפקידו לשביעות רצונה של השותפות כאשר הוא משקיע מזמנו וממרצו ועושה כל שבידו לטובת השותפות. אולם לדבריו, השותפות נמנעת מלשלם לו את הכספים המגיעים לו בגין הפרשי שכר ומענק על פי הדין והסכם ההעסקה שנחתם עמו.

בתביעה שהוגשה נאמר, כי במסגרת הוראות הסכם ההעסקה שנחתם עם התובע נקבע, כי הוא יהיה זכאי לבונוס שנתי של 3% מחלקה של השותפות מהפקת הנפט, מכלל הבארות בשדה מגד, מעבר להפקה של 180 אלף חביות בשנה.

לטענת מעוז, מאחר ובראשית נובמבר אשתקד חצתה הפקת הנפט של 2016, מהבארות של גבעות עולם בשדה מגד, את הרף של 180 אלף חביות, אזי בהתאם להוראות הסכם העסקה הוא זכאי לקבלת בונוס ממועד זה ועד למועד סיום עבודתו בסוף דצמבר 2016 בסכום של כ-300 אלף שקל.

עוד נטען בתביעה, כי במחצית אוגוסט 2015 החליט דירקטוריון גבעות עולם על העלאת היקף משרתו של מעוז מ-80% ל-90% ועל העלאת שכרו, אולם עד היום, לא שולמה לו התוספת בשכר בגין העלאת היקף משרתו וזאת בסכום של כ-150 אלף שקל.

לטענת התובע, באמצעות עו"ד אביב ברנט גבעות עולם מתחמקת מחובתה לשלם לו את המגיע לו על פי הדין ועל פי ההסכם וכי לאחרונה הודיעה לו כי הדיון בדרישותיו לקבלת הכספים המגיעים לו נדחתה לסוף החודש לאחר שיתבררו תוצאות הפעולות להחזרת באר מגד 5 להפקה. עוד לדבריו, גבעות עולם העלתה טענה לפיה לא נקבע בהסכם מועד לתשלום הבונוס השנתי.

לטענת התובע, אין כל קשר בין הכספים המגיעים לו לבין החזרת באר הנפט האמורה להפקה וכן אין צורך בקיום דיון בישיבת הדירקטוריון בכדי לשלם לו את הכספים המגיעים לו.

התובע מציין, כי גבעות עולם הפרישה את הכספים המגיעים לו וזאת מתוך הכרה בזכותו לקבלת הכספים האמורים ולפיכך אין כל הצדקה להתחמקותה מביצוע התשלום. לסיכום טוען התובע, כי החל ממועד סיום עבודתו אצל גבעות עולם הוא פעל בניסיון לקבל את כספיו בדרכי נועם, אלא שכל פניותיו נפלו לאוזניים ערלות ונתקלו בניסיונות התחמקות וכי נוכח קשייה הכלכליים של גבעות עולם, הוא מצוי בסיכון כי לא יוכל להיפרע מהשותפות ולקבל את הכספים המגיעים לו למרות היותו בעל זכות קדימה.

תגובת גבעות עולם חיפושי נפט לא התקבלה עד כה.

[/hide][hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply