הסכם פשרה בין דן לבין שלושה מבכיריה: שכר הנטו יעמוד על כ-16 אלף שקל והם לא יועברו מתפקידם

הבכירים, טענו כי קידומם נעצר, נמנעו מהם תפקידים שהיו מגיעים להם והם הורחקו מתפקידים אותם מילאו. החברה מצדה הכחישה את הטענות. הצדדים הסכימו לקיים הליך גישור במטרה לנסות וליישב את המחלוקת

חברת דן ושלושה מבכיריה, הגישו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשה משותפת למתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שהושג לאחר מחלוקות שונות שהובילו בין היתר לנקיטה בהליכים משפטיים הדדיים. ההסכם הושג בין הצדדים במסגרת הליך הגישור שהתקיים בפני שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב (בדימוס) אבי זמיר.

שלושת הבכירים הם, אברהם מונטקיו יועץ אסטרטגי ועו”ד לתחום השבחת מקרקעין של החברה ומי ששימש כמשנה למנכ”ל חברת הבת אמד פיתוח נדל”ן והשקעותאלי קורן אחראי תחום הלוואות ופיקדונות במחלקת חשבות וכלכלה באגף הכספים של החברה ועמי פאר מנהל תפעול תנועה של החברה הבת דן באר שבע.

מונטקיו, קורן ופאר בעלי מניות בחברה, טענו כי קידומם נעצר, נמנעו מהם תפקידים שהיו מגיעים להם והם הורחקו מתפקידים אותם מילאו. החברה מצידה הכחישה את הטענות.

הצדדים הסכימו לקיים הליך גישור במטרה לנסות וליישב את כל המחלוקת ביניהם ובמסגרת הליך הגישור, הגיעו להסכם פשרה בו נקבע כי תפקידיהם ותנאי העסקתם ימשיכו להיקבע לפי שיקולים ענייניים על ידי הגופים המוסמכים בחברת דן. עוד נקבע כי איש מבניהם לא יועבר מתפקידו או לא יורעו תנאיו או לא תיפסק עבודתו בחברה אלא אך ורק מטעמים ענייניים ואך ורק אם ביצעו מעשה או מחדל שיהיה בו כדי להצדיק את הפסקת עבודתם בחברה. זאת בכפוף להליך שימוע כדין וכן בכפוף לזכותם לנהל הליך בוררות היה ויבקשו זאת.

הבכירים התחייבו במסגרת ההסכם שלא לנקוט בכל פעולה במישרין או בעקיפין ושלא לשדל ולעודד לכך בכל פעולה או הליך או פרסום שלילי נגד החברה ושלא לעשות שימוש במסמכים ובמידע בקשר עם החברה שלא במסגרת ולצורך עבודתם בחברה. עוד נקבע, כי שכר הנטו של השלושה יעמוד על הסך של כ-16 אלף שקל וכי לשכרם יתווספו כל התוספות כפי שישולמו ליתר העובדים ובעלי המניות מסוגם.

 

 

Be the first to comment