הסתדרות העובדים הלאומית בישראל מבקשת צד בסכסוך קיבוצי נגד מכבי שירותי בריאות

הסכסוך הופיע בטענה לפגיעה חמורה בעובדים רבים של הקופה הזכאים לקבל קצבת נסיעות כדין - בבקשה נטען כי מכבי משלמת החזרי נסיעות בתעריף מופחת מהמתחייב. תגובת מכבי שירותי בריאות: תנאי העבודה, וההתפתחות האישית המקצועית במכבי הינם מהטובים והאטרקטיביים ביותר במערכת הבריאות הציבורית בישראל. אנו במכבי, נוהגים לנהל דיאלוג ישיר עם עובדינו והמועמדים לגיוס, ונמשיך לנהוג כך

מכבי שירותי בריאות
מכבי שירותי בריאות

הסתדרות העובדים הלאומית בישראל הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשת צד בסכסוך קיבוצי נגד מכבי שירותי בריאות. זאת בטענה לפגיעה חמורה בעובדים רבים של הקופה הזכאים לקבל קצבת נסיעות כדין. בבקשה נטען כי מכבי משלמת החזרי נסיעות בתעריף מופחת מהמתחייב על פי דין ומהנחיות הממונה על השכר במשק, ולא מבצעת השלמת תשלומים אותם היא חייבת לעובדיה. הכול תוך התנערות מהסכמות שהושגו במסגרת “המנגנון המשלים” שנקבע בעקבות יישום הרפורמה בתחבורה הציבורית, והתנערות מהתחייבויותיה שלה.

לטענת הלאומית’ אי תשלום רכיב בשכר העובדים ו/או תשלומו בחסר מציג פגיעה בוטה בזכויות העובדים. על פי התביעה, התנהלות זו של מכבי מציגה הלנת שכר, הרעה כלכלית מוחשית בתנאי העסקה, הפרה של חקיקת מגן בדיני העבודה, ניצול לרעה של כוחה של מכבי כמעסיקה, עשיית עושר על חשבון עובדי הקופה והתנהלות בריונית ופוגענית המנוגדת לדין.

הלאומית (ארגון העובדים היציג בקרב רשת בתי המרקחת מבית מכבי – מכבי פארם וכן בקרב עובדי המעבדה המרכזית של מכבי מגה לאב), מבקשת מבית הדין לעבודה סעד הצהרתי הקובע כי על מכבי לפעול בהתאם להנחיות הממונה על השכר ליישום הרפורמה בתחבורה הציבורית, כך שכלל העובדים יקבלו קצבת נסיעה כדין. סעד הצהרתי הקובע כי על מכבי לקיים מבדקים כי אכן מיושם “המנגנון המשלים” באופן תדיר כפי שהיא מחוייבת מכוח הנחיות הממונה על השכר. בנוסף ישולם סעד הצהרתי הקובע כי על מכבי לשלם לעובדיה את כל הסכומים שלא שולמו עד עתה בגין קצבת נסיעות, וכי הסכומים ישולמו כשכר מולן’ בתוספת הפרשי הצמדה של שכר מולן כחוק.

 

תגובת מכבי שירותי בריאות: “תנאי העבודה, וההתפתחות האישית המקצועית במכבי הינם מהטובים והאטרקטיביים ביותר במערכת הבריאות הציבורית בישראל. אנו במכבי, נוהגים  לנהל דיאלוג ישיר עם עובדינו והמועמדים לגיוס, ונמשיך לנהוג כך”.

Be the first to comment