הסתדרות העובדים הלאומית מבקשת להכיר ביציגותה בקרב כלל שופטי הכדורגל

בנוסף, מתבקש בית הדין לחייב את ההתאחדות לכדורגל לשבת עמה למשא ומתן שיביל לחתימתו של הסכם קיבוצי. לטענת ההסתדרות הלאומית, ההתאחדות נמנעת מלהכיר בה כארגון העובדים היציג וכן בזכותם של העובדים לנקוט באמצעי השביתה ככלי להשגת יעדם

הסתדרות העובדים הלאומית מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב להכיר ביציגותה בקרב כלל שופטי ליגות הכדורגל ולחייב את ההתאחדות לכדורגל לשבת עמה למשא ומתן שיוביל לחתימתו של הסכם קיבוצי.

בנוסף מתבקש בית הדין להורות להתאחדות לכדורגל להימנע מלנקוט כל פעולות שיש בהן משום התנכלות לעובדי ההתאחדות ככלל ולעובדים הפעילים בהתארגנות ומממשים את זכותם לשבות בפרט. כמו כן להימנע מכל הליך, פניה והפרעה בדרך כלשהי להתארגנות העובדים תחת ההסתדרות הלאומית, בין היתר ביצירת אווירת הפחדה ואיומים. עוד מתבקש בית הדין לחייב את ההתאחדות בתשלום פיצוי של 1.8 מיליון שקל בגין פגיעה והפרעה להתארגנות והתנהגות חסרת תום לב.

לטענת ההסתדרות הלאומית, ההתאחדות לכדורגל נמנעת מלהכיר בה כארגון העובדים היציג על כל המשתמע והמתחייב בדין וכן בזכותם של העובדים לנקוט באמצעי השביתה ככלי להשגת יעדם. בנוסף להכיר בהתארגנות העובדים תחת חסותה של ההסתדרות הלאומית ופתיחת משא ומתן להסכם קיבוצי, וזאת מבלי שיאוימו חדשות לבקרים.

לדברי ההסתדרות הלאומית באמצעות עוה”ד רן קונפינו ורוית קרן ההתאחדות לכדורגל עשתה ועושה כל שביכולתה בניסיונה לפגיעה מכוונת בכוחם הארגוני של העובדים וריקונה מעובדים מאורגנים.

עוד נטען כי ההתאחדות מבטלת שיבוצי משחקים לעובדים המאורגנים על מנת שלא ינקטו בצעדים ארגוניים וישבשו את מהלך העבודה השוטף וזאת באמצעות שיבוץ עובדים אחרים לשפיטה במקומם.

מההתאחדות לכדורגל נמסר כי העניין יתברר בבית הדין.

 

Be the first to comment