העובדים גנבו מהחברה סולר מהמשאיות וחומרי גלם מהמחסנים וגרמו להפסדים במשך שנים

בחודש מאי האחרון הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בלוד בסך של 3.1 מיליון שקל, כאשר התובעת היא אמקה תשלובת תעשיות מוצרי נייר נגד הראל חברה לביטוח. זאת לאחר שהפיצוי של החברה כתוצאה מגניבות העובדים לא התקרב לגובה הנזק שהחברה חוותה במציאות

הנתבע הורשע בגניבה מהמחסנים ואולץ לשלם על הנזקים הנלווים
הנתבע הורשע בגניבה מהמחסנים ואולץ לשלם על הנזקים הנלווים

בחודש מאי האחרון הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בלוד (מרכז) בסך של 3.1 מיליון שקל, כאשר התובעת היא אמקה תשלובת תעשיות מוצרי נייר נגד הראל. נציגי התובעת היו ד”ר קובי קפלנסקי ועו”ד מרינה קלינג ממשרד עורכי דין משה קפלנסקי.

התובעת, אמקה תשלובת תעשיות מוצרי נייר בע”מ הינה תשלובת של מפעלים תעשייתיים לייצור מוצרי נייר ודפוס אשר שכנו בשני אזורי תעשיה, שער הנגב בשדרות ועד הלום באשדוד. תחת התובעת מוחזקות בין השאר החברות כל גליל בע”מ, אמקה מעטפות (1994) בע”מ ו-אמקה ארט בג בע”מ. הראל חברה לביטוח בע”מ ביטחה את אמקה במסגרת פוליסה לביטוח נאמנות.

כשנה וחצי לפני הגילוי אודות מקרה הביטוח, הבחינו בעלי התובעת כי על אף שהתובעת פועלת באופן שוטף וסדיר, מכירות החברות המוחזקות נפגעות והתובעת סופגת הפסדים שהולכים וגדלים. בעקבות כך, פנו בעלי התובעת אל משרד רואי החשבון עליזה שרון המתמחה בשיקום חברות. בבדיקות שביצעה אמקה התגלו חוסרים במלאי התוצרת הגמורה ובחומרי הגלם של החברות המוחזקות בהיקף של מיליוני שקלים. כמו כן, התגלתה עליה בצריכת הדלק של חלק ממשאיות החברה. התובעת החלה בהליכי התייעלות אינטנסיביים ורחבי היקף והכל בהתאם לייעוצה של רו”ח שרון ובמתווה שהוכן עם הבעלים של התובעת אשר אף היה אמון על יישום תכנית השיקום. למרות זאת, לאחר תקופה של נקיטת הליכי ההתייעלות ניתן היה להבחין כי החברה, אף שנקטה בפעולות ממשיות, אינה מצליחה להשתקם וכי הבור התזרימי שלה רק הולך וגדל. בשלב זה, העלתה רו”ח שרון השערה כי יתכן ומישהו מעובדי התובעת מבצע מעילות ברכוש החברה.

במקביל, וללא קשר לאמור, במהלך חודש אוקטובר 2015, פנה מיוזמתו קצין משטרה אל בעלי התובעת ומסר להם כי מתרחשת גניבת סחורות מאסיבית מן המפעל על ידי מספר עובדים. מידע זה הגיע למשטרה במהלך חקירת פרשה אחרת בה אותר מלאי תוצרת גמורה אשר נחשד כמלאי שנגנב ממחסני התובעת. בהמלצת קצין המשטרה, שכרה התובעת שירותי משרד לחקירות פרטיות. החוקר הפרטי התבקש לבצע חקירה לאיתור גניבות ומעילות המתבצעות בשלוחת החברה באזור התעשייה שדרות. החוקר הפרטי ביצע מעקבים, תצפיות, צילומים, הקלטות ותשאול של נהגי החברה, מחסנאים ועוזרי מחסנאים. כמו כן, בוצעו לעובדים החשודים בדיקות פוליגרף.

מספר עובדים נצפו על ידי החוקר הפרטי כאשר הם מעבירים סחורה של התובעת לגורמים שונים באמצעות משאיות השייכות לתובעת. כמו כן, נצפה אחד העובדים מרוקן סולר ממשאית החברה ומעביר אותו לגורם אחר.

בהמשך, ערך החוקר הפרטי חקירות פרונטליות למספר עובדים בחקירתו של המחסנאי ראשי, הוטח בפניו כי במחסן החברה ישנם חוסרים רבים של מוצרים וחומרי גלם. בתגובתו שלל את אפשרות הגניבה וטען כי לא יתכן שתצא אריזה אחת מתחת לאפו מבלי שיבחין בכך. העובד התבקש לעבור בדיקת פוליגרף במהלכה התגלה כי הוא דובר שקר.

בחקירתו של עובד נוסף המשמש כעוזר מחסנאי, הכחיש העובד כל קשר לפרשה וטען כי לא ידועים לו כל פרטים אודות הגניבה. במהלך בדיקת הפוליגרף, התגלה כי העובד דובר שקר ולאחר שאומת עם תוצאות הבדיקה מסר את גרסתו לגניבה. העובד סיפר כי התבקש להעלים עין מגניבות והעמסת משטחים ועל כל פעם שהעלים עין קיבל 100-200 שקל.

בחקירתו של עובד נוסף, הודה האחרון בגניבה וסיפר כי רוקן סולר ממשאית שהייתה בשימושו והעביר אותו לאחיו. כמו כן, סיפר העובד כי גנב משטחי גלילי נייר ומוצרים נוספים.

ביום ה-7 בפברואר 2016, הוגשה תלונה למשטרת ישראל והועברו אליה ממצאי החקירה הפרטית וכן שמות החשודים בגניבה.

במהלך חודש ינואר 2016 פוטרו העובדים החשודים בגניבה וכמו כן פוטר מנכ”ל המפעלים תוך שהוא מסרב לעבור בדיקת פוליגרף. ראוי לציין כי מיד עם פיטורי עובדים אלה החלה תצרוכת חומרי הגלם בחברות המוחזקות להשתפר משמעותית.

הראל ביטחה את התובעת בשנת 2015 בפוליסה לביטוח נאמנות. מקרה הביטוח הוכר על ידי הנתבעת אשר מינתה מטעמה בא כוח ורו”ח לבחינת האירועים. לאחר פניית התובעת במכתב דרישה אל הנתבעת, נשלחה אל התובעת המחאה המכסה חלק קטן בלבד מהנזקים. הראל הכירה במקרה הביטוח אך הסכום בו פיצתה את התובעת לא משקף את היקף הנזקים האמיתי, על כן הוגשה התביעה.

טרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת.

בהראל סירבו להגיב.

Be the first to comment