הפיקוח הורה לקרן הפנסיה להחזיר לפונה סכומים שנגבו ביתר ולטפל כראוי בצירופו לקרן

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור: הפונה הלין שהליך צירופו לקרן הפנסיה לא היה תקין ובניגוד להנחיותיו

לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל
לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הורתה לקרן פנסיה להחזיר לפונה סכומים שנגבו ביתר ולטפל כראוי בצירופו לקרן, כולל ביצוע ניוד כספים מקרנות אחרות ותיקון פגמים שנפלו בהליך.

בפנייה שהתקבלה ברשות הלין הפונה על כך שקרן הפנסיה לא טיפלה בצירופו לקרן הפנסיה כראוי, לרבות לעניין גביית דמי ניהול מעבר למוסכם עם המשווק הפנסיוני מטעם הקרן, אי ניוד כספיו של הפונה מקרנות אחרות ואי ביטול הכיסוי הביטוחי לשארים, עליו ויתר במסגרת הצטרפותו לקרן, בשל היותו ללא שארים.

בתגובה לפנייה, טענה הקרן כי טופס ההצטרפות אותו מילא לכאורה הפונה לא אותר, ושהוא צורף לקרן באמצעות מעסיקו.

לאחר בירור הפנייה נמצא, כי נתגלו כשלים בהעברת המידע בין המשווק הפנסיוני לגורם המטפל בקרן הפנסיה. כן נמצאו טפסים שמולאו על ידי הפונה והמשווק הפנסיוני, אשר מסדירים את תנאי ההצטרפות של הפונה לקרן הפנסיה.

בעקבות כך, הורתה הרשות לקרן הפנסיה להחזיר לפונה את הסכומים שנגבו ביתר בגין דמי ניהול ועלות כיסוי ביטוחי לשארים, לבצע ניוד כספים מקרנות אחרות ולפצות את חשבון הפונה בגין פערי התשואות ודמי הניהול של הקרנות האחרות (ככל שהפער לטובתן) והכל ממועד הצטרפותו של הפונה לקרן ועד מועד סיום בירור הפנייה.

Be the first to comment