השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש יוני 2018

בחודשים אפריל-יוני 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-3.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.8% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018.

עובדים במקום העבודה. אילוסטרציה. צילום יחצ
עובדים במקום העבודה. אילוסטרציה. צילום יחצ

על פי נתונים מקוריים – חודש יוני 2018 עובדים ישראלים:

מספר משרות השכיר היה 3.687 מיליון.

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים* היה 10,884 שקל.

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 10,723 שקל.

בחודש יוני 2018 33.7% (1.142 מיליון) כלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,884 שקל). 66.3% (2.644 מיליון) מכלל משרות השכיר במשק נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר
הממוצע של כלל המשק (10,884 שקל).

מחירים שוטפים: בחודשים אפריל-יוני 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-3.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4.8% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018.
מחירים קבועים: בחודשים אפריל-יוני 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-2.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.6% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018.

*מונח הבא לציין את המחירים הממשיים של סחורות ושירותים כפי שהיו בכל שנה, בניגוד למחירים קבועים שבהם מנוכה השפעת האינפלציה.

 

 

Be the first to comment