התובעת נפצעה כאשר יצאה מבית החולים לכיוון מקום העבודה – האם מדובר בתאונת עבודה?

התובעת נפלה וספגה חבלות באגן. לאחר האירוע פנתה התובעת לנתבע וביקשה שיכיר באירוע כתאונת עבודה. הנתבע טען, כי התובעת יצאה מביתה לבית החולים, לצורך בדיקות רפואיות של בעלה ולא לכיוון מקום העבודה

עו"ד ג'ון גבע
מאת עו"ד ג'ון גבע

בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע נדונה תביעתה של רבקה יוספי (“התובעת”), שלא יוצגה בהליך נגד המוסד לביטוח לאומי (“הנתבע”), שיוצג על ידי עו”ד נעמה נוה. פסק הדין ניתן בינואר 2017, בהעדר הצדדים, מפי השופט אילן סופר.

באחד הימים ליוותה התובעת את בעלה, לטיפול בבית החולים סורוקה (“בית החולים”), לאור מחלתו. כאשר הגיעו התובעת ובעלה לבית החולים, התברר לתובעת, כי הטיפול יימשך כשלוש שעות. לפיכך, יצאה התובעת מבית החולים והלכה לכיוון תחנת האוטובוס הסמוכה. התחנה הייתה מצויה כשני רחובות ממקום עבודתה. כאשר הגיע האוטובוס, ובבואה לעלות עליו, נפלה התובעת וספגה חבלות באגן (“האירוע”). לאחר האירוע פנתה התובעת לנתבע וביקשה שיכיר באירוע כתאונת עבודה.

פנייתה של התובעת נדחתה. הנתבע טען, כי התובעת יצאה מביתה לבית החולים, לצורך בדיקות רפואיות של בעלה. לכן, התובעת לא יצאה מביתה לכיוון מקום העבודה. ככל שייקבע אחרת, הרי שהשהות בבית החולים ניתקה את הקשר שבין ביתה של התובעת לבין מקום עבודתה. זאת ועוד נטען, כי התובעת מסרה לפקידת התביעות של הנתבע, שהיא בדרך כלל נוסעת בקו אוטובוס שאינו עובר בתחנה הסמוכה לבית החולים.

לאור דחיית הפנייה של התובעת, היא הגישה כתב תביעה לבית הדין לעבודה.

האם האירוע עונה להגדרת תאונת עבודה בהתאם לחוק?

בית הדין ציין, כי בהתאם לסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (“החוק”), תאונת עבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעסיקו של המבוטח, קרי העובד. סעיף 80(1) לחוק מרחיב את ההגדרה הזו וקובע הנחת יסוד לפיה, תאונת עבודה היא גם כזו שהתרחשה, בין השאר, תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח מביתו לעבודה ולהיפך.

במקרה דנן, התובעת לא יצאה מביתה במטרה לנסוע למקום עבודתה. לפיכך יש לעיין בסעיף 81 לחוק, שעוסק במקרים בהם הייתה סטיה או הפסקה במהלך היציאה מהבית ועד ההגעה למקום העבודה. בהתאם לסעיף זה, כאשר מתרחשת הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כאשר הן אינן כרוכות במילוי החובות כלפי המעסיק, אזי התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה.

בהקשר זה צוין, כי בהתאם להלכה הפסוקה, כאשר מטרת ההליכה או הנסיעה לא הייתה לבית או למקום העבודה, אלא למקום אחר, אין צורך לבחון האם הייתה סטייה מהדרך. הסיבה לכך הינה, שהעובד בכלל לא היה בדרכו מביתו לעבודה או בדרכו מהעבודה לביתו כדרישת החוק.

בנוסף, בית הדין הארצי לעבודה קבע בפרשה אחרת את הדברים הבאים: “ככלל, הקביעה האם מדובר בהפסקה או סטיה של ממש תהא תלויה בנסיבות הפרטניות של המקרה. בכדי לקבוע האם מדובר בהפסקה או סטיה של ממש, יש לתת את הדעת לשני גורמים: מהות ההפסקה ואורכה. בית הדין מתייחס לדרישה, כי ההפסקה תהיה אינצידנטלית לדרכו של אדם לעבודתו. אשר לאורך ההפסקה נקבע ראשית ועיקר כי כל מקרה יבחן לפי נסיבותיו”.

בית הדין האזורי הוסיף, כי ניתן לרפא סטיה מהדרך באמצעות חזרה למסלול הרגיל. כלומר, כאשר התאונה מתרחשת במסגרת המסלול שבו נמצאת הדרך המקובלת לנסיעת העובד מביתו למקום העבודה, אזי לא מדובר עוד בסטיה.

התובעת מסרה לפקידת התביעות של הנתבע, כי בדרך כלל בעלה מסיע אותה לעבודה, למעט בימים ובתקופות שהוא אינו יכול עקב טיפולים רפואיים שמתבצעים בבית החולים. במקרים אלה, היא נוסעת למקום העבודה באוטובוס. זאת ועוד לפי הדברים שמסרת התובעת, מסלול הנסיעה ברכב למקום העבודה שלה עובר דרך בית החולים.

בית הדין ציין, כי ביום האירוע התובעת ליוותה את בעלה לבדיקה בבית החולים, שהחלה בשעה 7 בבוקר. תקוותה של התובעת הייתה, כי הבדיקה תימשך כחצי שעה ומשם יוכל בעלה להסיע אותה למקום העבודה. כוונת התובעת הייתה להגיעה למקום העבודה בשעה 8 בבוקר ולא לאחר. כאשר התברר, כי הבדיקה תיערך מספר שעות, עזבה התובעת את בית החולים והלכה לכיוון תחנת האוטובוס הסמוכה, שם נפצעה. לפיכך, התכלית של יציאת התובעת מביתה הייתה להגיע לעבודה.

בית הדין הוסיף, כי גם אם הייתה סטיה מהדרך, אותה סטיה נרפאה כאשר התובעת הלכה לכיוון תחנת האוטובוס, הנמצאת על ציר הנסיעה הקבוע שלה, ובכך חזרה למסלולה. עצם העובדה, שהתובעת התכוונה לנסוע בקו אוטובוס אחר, אינה חשובה, הואיל וביום האירוע היא התכוונה להגיע למקום העבודה ברכבה.

בית הדין הדגיש, כי לא מדובר בהפסקה בהתאם לסעיף 81 לחוק, אלא לכל היותר בסטיה מהדרך. כאמור, סטיה זו נרפאה והאירוע התרחש לאחר מכן. בית הדין קיבל את התביעה של התובעת ופסק, כי יש להכיר באירוע כתאונת עבודה.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

 

Be the first to comment