ועד העובדים הודיע לכלל ביטוח על השבתה מלאה של החברה – החל מיום א’

כלל ביטוח דיווחה על כך בהודעה לבורסה וציינה כי אינה יכולה להעריך את השפעות הצעדים האמורים, ככל שיינקטו

שביתה כללית בכלל ביטוח ובחברות הבנות צפויה לפרוץ ביום א’ ה-26 במרץ 2017 – כך הודיעה נציגות העובדים של החברה להנהלה. כלל ביטוח דיווחה על כך בהודעה לבורסה, וציינה כי אינה יכולה להעריך את השפעות הצעדים האמורים, ככל שיינקטו.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם

.

 

Be the first to comment