ידיעות תקשורת נגד ארגון העיתונאים בישראל: ארגון העובדים אינו מייצג את עובדי הארגון

בחירת דומיינים. צילום: Pixabay
בחירת דומיינים. צילום: Pixabay

ידיעות תקשורת טוענת כי ארגון העיתונאים בישראל איננו ארגון העובדים היציג אצלה, משום שזה לא הגיע למספר המינימלי הנדרש לשם הפיכה לכזה. לדברי ידיעות תקשורת הבקשה של ארגון העיתונאים למתן סעד זמני להכרה בו כארגון היציג בידיעות תקשורת הוגשה בחוסר תום לב, אי ניקיון כפיים, תוך העלמת עובדות מהותיות.

בכל מקרה טוען ידיעות תקשורת הבקשה היא מיותרת וכל מטרתה איננה אלא יצירת מצג של הפעלת כוח כלפי חברים פוטנציאליים כנראה, שכן מלכתחילה לא הביעה ידיעות תקשורת אף לא ברמז אי הסכמה לקיום דיאלוג עם ארגון העיתונאים כשהיא מסתמכת על ההנחה האפשרית שמאמצי ההתארגנות של ארגון העיתונאים הגם שטרם הבשילו עשויים בשלב כלשהו בעתיד להניב פירות.

ידיעות תקשורת מצינת בתגובה כי ההתארגנות במקרה הנדון נולדה בקשר בל ינתק עם פרשה על סיום עבודתו של פעיל מרכזי אצל הארגון, פרשה שמן הראוי להזכיר אותה ובכוונת מכוון הושמטה מבקשת ארגון העיתונאים לסעד זמני.

לדברי ידיעות תקשורת באמצעות עוה”ד אריאל שמר, איתמר נצר, וליזה הנדרוקר אין מקום לתת סעד זמני הצהרתי בדבר יציגותו של ארגון העיתונאים, ואין לארגון כל זכות וכל עילה לקבל הכרה כארגון עובדים במסגרת סעד זמני, והארגון לא הראה בבקשתו כל טעם מדוע יינתן לו הסעד המבוקש כסעד זמני.

עוד נטען, על ידי ידיעות תקשורת, כי אין להיכנס למשא ומתן קיבוצי על סמך החלטה בצו זמני אשר יתכן כי במסגרת התיק העיקרי ייקבע כי הוא משולל יסוד, וגם מבחינת מאזן הנוחות לא יעלה על הדעת כי ידיעות תקשורת תחוייב להיכנס למשא ומתן קיבוצי “באופן זמני” ויגרם לה נזק רב ובלתי הפיך.

בתשובת הארגון לתגובת ידיעות תקשורת נטען כי אין זו הפעם הראשונה בה ניסיונות של עובדים בקבוצת ידיעות אחרונות לממש את חופש התאגדות הנתון להם נתקלים בחומה בצורה מצידה של הקבוצה, בסירובה העיקש להכיר בזכות עובדיה להתארגנות שהפך לדפוס פעולה של ממש אשר זכה לגינוי אף מצד בית הדין הארצי לעבודה.

עוד נטען בתשובת ארגון העיתונאים כי יש לדחות את טענת ידיעות תקשורת בדבר אי עמידתו בתנאי היציגות, וכי הוא ארגון העובדים היציג במערכות ידיעות תקשורת ואין ולא יכול להיות חולק על כך גם לא בקירוב. הדיון בבקשה נקבע ליום ה-12 ביוני 2018.

Be the first to comment