יו”ר ארגון עובדי מזרחי טפחות תובעת את הבנק: לא קיבלה בונוס במשך כ-7 שנים

אלדד פרשר בכנס מנהלים מנכ"ל. בנק מזרחי טפחות בע"מ. תמונה: Michellerr
אלדד פרשר בכנס מנהלים מנכ"ל. בנק מזרחי טפחות בע"מ. תמונה: Michellerr

שרה לזרוביץ הגישה תביעה בסך כ-300 אלף שקל כנגד בנק מזרחי-טפחות בטענה לשלילת זכותה לקבלת בונוס אישי בשנים 2008-2014 בהן כיהנה כיו”ר ארגון עובדי הבנק.

בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נאמר כי מדי שנה מחלק הבנק בונוס לחברי ההנהלה ולעובדיו, וכפי הנהוג בבנק מחולק מדי שנה בונוס שנתי כללי ובונוס אישי בסכום משתנה. למרות נוהג זה טוענת לזרוביץ, היא לא קיבלה בונוס אישי בשנים הרלוונטיות לתביעתה.

לזרוביץ שכיהנה בתפקיד יו”ר הארגון העובדים החל משנת 1991, מציינת כי ארגון עובדי הבנק הגיש בחודש ינואר 2015 תביעה לבוררות לבונוס אישי ולקידום בדרגות לנושאי משרה בארגון העובדים, לרבות היא עצמה. כעבור כחודש הסתיימה העסקתה בבנק לאחר כ-41 שנים בפרישה לפנסיה מוקדמת. בסוף חודש אפריל נאמר בתביעה, התפטרה הבוררת שדנה בתביעת ארגון העובדים, נוכח כשלון ניסיונות הגישור, מבלי להכריע בשאלת זכאותם של חברי ארגון העובדים לרבות לזרוביץ, לקבל בונוס אישי מהבנק.

לדברי לזרוביץ לאחר פרישתה מהבנק, במסגרת הסכם שנחתם בסוף חודש מאי 2017, הסכים הבנק לשלם מדי שנה בונוס אישי ליו”ר ארגון העובדים שהחליף אותה בתפקיד, ואולם החלטה זו של הבנק לא יושמה לגביה.

לטענתה באמצעות עו”ד מיכל ברון מדיניות הבנק לשלול ממנה את הבונוס האישי היא מדיניות מפלה ואסורה על פי חוק הסכמים קיבוציים וחוק שכר שווה לעובדת ולעובד. יתירה מזאת לדבריה סירובו של הבנק לשלם לה בונוס אישי למרות פניותיה החוזרות ונישנות בעניין, והסכמתו לשלם בונוס שכזה למי שמילא את מקומה, מלמדת על התנכלות אישית כלפיה על רקע תפקידה כיו”ר ארגון העובדים ומאבקיה בהנהלת הבנק לטובת העובדים.

לטענת לזרוביץ לא ייתכן כי הבונוס האישי נשלל ממנה באופן גורף וללא כל הפעלת שיקול דעת רק בשל תפקידה בארגון העובדים ופעילותה לטובת עובדי הבנק.

בית הדין לעבודה מתבקש לקבוע כי לזרוביץ הופלתה ביחס לעובדים אחרים בבק וביחס למי שמילא את תפקיד יו”ר ארגון העובדים לאחר פרישתה, וכן לקבוע כי לזרוביץ זכאית לבונוס אישי בגין השנים 208-2014 בסכום של 300 אלף שקל.

Be the first to comment