ייצוגית: אלטשולר שחם גמל ופנסיה וילין לפידות ניהול קופ"ג לא מודיעות למוטבים בחשבון המנוח על זכאותם לקבלת כספים

לטענת התובעת, הנתבעות לא טרחו להודיע לה על דבר היותה מוטבת בחשבונו של אביה המנוח ולא שלחו אליה כל מסמך על אודות ניהול החשבון. לדבריה, הפועל היוצא מהתנהלותן של הנתבעות הוא שבקופתן נותרים סכומים של עמיתים שנפטרו ושמניהולם הן מרוויחות דמי ניהול והוצאות

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מוערך של כ-210 מיליון שקל נגד אלטשולר שחם גמל ופנסיה וילין לפידות ניהול קופות גמל, בטענה כי החברות פועלות בניגוד לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), כאשר הן אינן טורחות לאתר את המוטבים בחשבון ולהודיע להם על זכאותם לקבלת כספים.

לטענת המבקשת, פרופ' שושנה אנילי, שאביה המנוח היה עמית בקופת הגמל אלטשולר שחם גמל וקבע אותה כמוטבת יחידה בפוליסות שלו, התנהלותן הפסולה של המשיבות באה לידי ביטוי בכך שהן מסתירות במשך שנים ארוכות מהמוטבים את זכויותיהם ולא טורחות לאתר את מענם וליידע אותם כנדרש בדבר קיומן של זכויות כספיות המגיעות להם. לטענת המבקשת, כפועל יוצא מההתנהלות כאמור, הן זוכות לרווחים עצומים שלא כדין.
[hide for="!logged"]
עוד נטען, כי אף על פי שהמבקשת רשומה כמוטבת בחשבון אביה המנוח ואף על פי שתקנות האיתור מאוד ברורות בעניין משלוח ההודעה למוטב במקרה של פטירת העמית, המשיכו המשיבות לשלוח למענו האחרון של אביה מכתבים שכלל לא הגיעו אליה, אלא ככל הנראה לאחיה שלא היה מוטב בחשבון.

עוד טוענת המבקשת, כי המשיבות לא טרחו להודיע לה על דבר היותה מוטבת בחשבונו של אביה המנוח ולא שלחו אליה כל מסמך אודות ניהול החשבון. לטענתה, המשיבות לא מילאו אחר חובת הנאמנות כלפי המוטבים כאשר לא פעלו לאיתור המוטבים שכתובותיהם לא היו ידועות להן. לדבריה, גם כאשר הכתובות היו ידועות הן לא עשו דבר וכן נמנעו מעדכון בעלי הזכויות במצב החשבון.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד גלית נוימן-בנדיקט ומיכאל אוסטרובסקי נטען, כי הפועל היוצא מהתנהלותן הנפסדת של המשיבות הוא שבקופתן נותרים סכומים עצומים של כספי עמיתים שנפטרו ושמניהולם היא מרוויחה דמי ניהול והוצאות בסכומי עתק.

בית המשפט מתבקש לחייב את המשיבות לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת בגובה הנזקים שנגרמו להם כתוצאה ממחדליהן לנקוט פעולות לאיתור המוטבים וליידע אותם בדבר זכויותיהם בכספים המחוזקים על ידן ובגובה ההתעשרות שהפיקו על חשבון חברי הקבוצה המיוצגת כתוצאה ממעשיהן ומחדליהן. בנוסף מתבקש בית המשפט להורות למשיבות לחשב את סכום דמי הניהול שאמור היה להיגבות כדין, לבין הפרש דמי הניהול שגבו מחשבונות של עמיתים שנפטרו או כאלה שניתק עמם הקשר ולהשיב את הסכומים הללו.

תגובת אלטשולר שחם לא התקבלה עד לסגירת הגיליון.

ילין לפידות: "בשלב זה לא מעוניינים להתייחס".

[/hide]
[hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

Be the first to comment

Leave a Reply