ייצוגית: אלטשולר שחם גמל ופנסיה וילין לפידות ניהול קופ”ג לא מודיעות למוטבים בחשבון המנוח על זכאותם לקבלת כספים

לטענת התובעת, הנתבעות לא טרחו להודיע לה על דבר היותה מוטבת בחשבונו של אביה המנוח ולא שלחו אליה כל מסמך על אודות ניהול החשבון. לדבריה, הפועל היוצא מהתנהלותן של הנתבעות הוא שבקופתן נותרים סכומים של עמיתים שנפטרו ושמניהולם הן מרוויחות דמי ניהול והוצאות

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מוערך של כ-210 מיליון שקל נגד אלטשולר שחם גמל ופנסיה וילין לפידות ניהול קופות גמל, בטענה כי החברות פועלות בניגוד לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), כאשר הן אינן טורחות לאתר את המוטבים בחשבון ולהודיע להם על זכאותם לקבלת כספים.

לטענת המבקשת, פרופ’ שושנה אנילי, שאביה המנוח היה עמית בקופת הגמל אלטשולר שחם גמל וקבע אותה כמוטבת יחידה בפוליסות שלו, התנהלותן הפסולה של המשיבות באה לידי ביטוי בכך שהן מסתירות במשך שנים ארוכות מהמוטבים את זכויותיהם ולא טורחות לאתר את מענם וליידע אותם כנדרש בדבר קיומן של זכויות כספיות המגיעות להם. לטענת המבקשת, כפועל יוצא מההתנהלות כאמור, הן זוכות לרווחים עצומים שלא כדין.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
.

Be the first to comment