ייצוגית בתעש: הזכות ההורית נשללת מאבות עובדים במפעל

תעש מתחייבת בנושא "קריירה-תנאים הטבות" כי הורים זכאים ליום עבודה מקוצר. אלא שמהנוהל הפנימי של החברה עולה בבירור כי זכות זו נתונה אך ורק לנשים אמהות

ביטוח לתהליך פונדקאות. תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay
ביטוח לתהליך פונדקאות. תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד תעש מערכות בטענה לאפלייה בעבודה של אבות עובדים על ידי אי מתן זכות הורית שהינה הזכות ליום עבודה מקוצר והשווי הכספי של זכות זו. אבות עובדים שנשותיהם העובדות אינן עומדות בתנאים לקבלת הזכות האמורה במקום עבודתן.

בבקשה שהוגשה על ידי שמואל שנבל מירושלים עובד בתעש נטען כי מדובר בהתנהלות מפלה מצדה של תעש מערכות על ידי אי מתן הטבה הורית כלפי עובדיה האבות, זאת בשונה מעובדת אם המקבלת מהחברה הטבה זו. המבקש מציין כי הזכות ליום עבודה מקוצר מאפשרת לעובדת להיעדר משך 24 דקות בכל יום בשבוע (שבוע עבודה בן 40.5 שעות במקום 42.5 שעות)  כל עוד עבדה לפחות 7.06 שעות באותו היום.

בבקשה נאמר כי תעש מציינת באתר האינטרנט שלה בנושא “קריירה-תנאים הטבות” כי הורים זכאים ליום עבודה מקוצר. אלא שמהנוהל הפנימי של החברה עולה בבירור כי זכות זו נתונה אך ורק לנשים אמהות (ובאופן צר ביותר לגברים גרושים ואלמנים) ובכך מטעה החברה את הבאים לעבוד אצלה.

אין על מה להתבסס

לטענת המבקש חרף הקבוע בחוק השוויון ובאתר האינטרנט של תעש נמנעת החברה מלהעניק זכות הורית זו של יום עבודה מקוצר לעובדים אבות, זאת בשעה שאימהות עובדות מקבלות הטבה זו. יתר על כן מהידוע לו זכות הורית זו ניתנת לאימהות עובדות באופן אוטמטי וללא כל צורך בדרישה ובפעולה אקטיבית מטעמה של האם העובדת, וכל ניסיון של תעש לטעון כי לא היתה דרישה אקטיבית מצד האבות העובדים ועל כן הם לא קיבלו את ההטבה האמורה, אין לה על מה להתבסס.

זאת מאחר והחברה פשוט אינה נותנת זכות הורית זו לאבות עובדים אלא רק לאימהות עובדות, דהיינו הזכות אינה קיימת לאב עובד ועל כן דרישה אקטיבית מצידו לא תועיל. בנוסף אין צורך בדרישה אקטיבית לקבלת זכויות המגיעות לעובד על פי החוק.

אשר על כן מתבקש בית הדין לחייב את תעש מערכות לפצות את אותם עובדיה האבות על נזקיהם הממוניים כפועל יוצא מכך שנמנעה מהן במשך כל שנות עבודתם בחברה הזכות לקיצור יום העבודה והם נאלצו לעבוד במשרה מלאה. היקף התביעה המצרפי מוערך ב-17 מיליון שקל

Be the first to comment