ייצוגית נגד הכשרה: ניצלה את חוסר הניסיון של עובדיה ולא שילמה להם את הזכויות המגיעות להם

בתביעה נטען כי הכשרה לא שילה לעובדיה פנסיה וימי חופשה. בהכשרה מועסקים כ-500 עובדים בכל זמן נתון ותחלופתם גבוהה ולכן הקבוצה המיוצגת בייצוגית כוללת אלפי עובדים

משרדי הכשרה צילום יחצ
משרדי הכשרה צילום יחצ

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 4.73 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה כנגד הכשרה. זאת בטענה לפיה הכשרה ניצלה את חולשתם וחוסר בקיאותם של עובדיה בחוקי העבודה על מנת שלא לשלם להם את הזכויות המוקנות להם עלפי דין.

במבוא לבקשה נאמר כי בהכשרה מועסקים כ-500 עובדים וכי לצורך פעילותה מפעילה הכשרה בין היתר מוקד חיתום בו מועסקים חתמים כדוגמת המבקשת ורד פקטור תושבת רחובות שהועסקה בתפקיד של חתמת רכב ודירה. לדברי פקטור חלק ניכר מעובדי הכשרה הם סטודנטים, וחיילים משוחררים הנמצאים בתחילת דרכם המקצועית, וככלל חלק ניכר מעובדי הכשרה אינם מכירים את חוקי העבודה.

בבקשה נאמר כי על עובדי הכשרה חל צו הרחבה בענף השירותים, אולם הכשרה לא שילמה לעובדיה את הזכויות המוקנות להם מכוח צו זה ובכלל זאת פנסיה וימי בחירה.

בבקשה נאמר עוד כי בהתאם לצו ההרחבה, ההפרשות לגמל הינה בשיעור של 6% בגין השכר רגיל ללא תקרת שכר החל מהחודש הראשון להעסקת העובד, זאת בעוד שהכשרה מבטחת את עובדיה בתכניות פנסיוניות של ביטוח מנהלים המקנה לעובדים זכות פחות טובה לפנסיה לעניין שיעורי ההפקדות במהלך כל השנים.

בנוסף זכאים העובדים לפיצוי כספי בגין אי מתן יום בחירה אחד בשנה בנוסף לחגים.

בית הדין מתבקש להגדיר את הקבוצה המיוצגת לעניין התביעה בנושא תחולת צו ההרחבה וקבלת הפרשים בגין פנסיה, את כלל עובדי הכשרה שהועסקו על ידה החל מחודש אפריל 2011 ובוטחו בביטוח פנסיוני בתכנית ביטוח מנהלים או בזכות לפנסיה פחותה יותר מזו הקבועה בצו ההרחבה.

במידה ובית הדין יקבע כי צו ההרחבה חל על עובדי הכשרה בסניפיה במחוזות תל אביב והמרכז, אז הקבוצה עליה חל רכיב תביעה זה הם כל עובדי הכשרה שהועסקו בסניפיה במחוזות תל אביב והמרכז.

בבקשה נאמר כי בהכשרה מועסקים כ-500 עובדים בכל זמן נתון, ומאחר ושיעור תחלופת העובדים הוא גבוה, הרי שבקבוצות המיוצגות נכללים אלפי עובדים. בית הדין מתבקש להורות להכשרה לשלם לחברי הקבוצה המיוצגת את הזכויות המגיעות להם, למנות מומחה לשם חישוב הזכויות, לקבוע מנגנון לחישוב הזכויות ולביצוע התשלומים, וכן להורות על הפסקת המשך הפגיעות בעובדי הכשרה.

Be the first to comment