ייצוגית: שטראוס טו גו נמנעת מלחסן את עובדיה המפעילים דוכני מזון בבתי חולים

לטענת התובעים, הנתבעים מפרים הוראות של חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות, המחייבים לחסן את העובדים ולתת בידיהם אמצעי זהירות נוספים. עוד נטען, כי על הנתבעים, לנקוט במשנה זהירות ולעשות ככל שביכולתם על מנת לצמצם את סכנת ההידבקות במחלות ובזיהומים בין כתלי בתי החולים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה בבית המשפט המחוזי מרכז נגד בתי חולים שונים בבעלות מדינת ישראל ואחרים ונגד חברת שטראוס טו גו, בטענה להפרת חובתם לדאוג ולשמור על בריאותם של עובדי שטראוס, המפעילים בתחומי בתי החולים דוכנים לממכר מזון.

נטען, כי הנתבעים מפרים את הוראותיהם של חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות, המחייבים אותם לחסן את העובדים, בין היתר.
[hide for="!logged"]
בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נאמר, כי בהימנעותם של בתי החולים ושל שטראוס מלחסן את העובדים ובהימנעותם מלתת בידי העובדים אמצעי זהירות כלשהם ולהדריכם כיצד לנהוג, פועלים הנתבעים בניגוד להוראות חוזרי המנכ"ל.

עוד, נטען, כי הנתבעים פועלים שלא בהתאם לסטנדרטים התנהגותיים מינימליים ובניגוד להוראות הדין, לרבות מתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

לדברי המבקשים, נריה אשוול ועזרא כהן, בתי החולים הם "חממות" להיווצרותם וגידולם של חיידקים וזיהומים שונים, שיוצרים מערכת הדבקה "מעגלית" בין השוהים דרך קבע בבתי החולים לבין המטופלים בהם וכל הבאים בבתי החולים.

עוד נאמר בבקשה, שהוגשה באמצעות אסף כהן, כי לא זו בלבד שהיווצרותם וקיומם של זיהומים וחיידקים בבתי החולים ומוסדות רפואיים הם כמעט בבחינת מכת מדינה שגורמת נזקים, אלא שמרבית הזיהומים והחיידקים כלל אינם מועברים בשל פרוצדורות רפואיות, כי אם במגע ידיים בלבד.

לדברי המבקשים, על בתי החולים ועל מעסיקי עובדים בבתי חולים, לנקוט במשנה זהירות ולעשות ככל שביכולתם על מנת לצמצם את סכנת ההידבקות במחלות ובזיהומים בין כתלי בתי החולים.

בית המשפט מתבקש להורות למשיבים לחסן את עובדי שטראוס או את עובדי כל חברה אחרת המפעילה בתחומי בתי החולים דוכני מזון, להורות להם לתת בידי העובדים אמצעי זהירות, על מנת לצמצם את הסכנה שבעבודתם, ובכלל זה חומרי חיטוי או כפפות או כל אמצעי אחר מתאים, להעמיד את העובדים על הסכנה הגלומה בעבודה ועל הדרכים לצמצמה והכול באופן ובתדירות ועל פי הפרוצדורות הקבועים בתקנות הפיקוח.

בנוסף מתבקש בית המשפט להוציא צו המורה לבתי החולים, כי במסגרת המכרזים וההסכמים עם חברות המפעילות בתחומיהם דוכני מזון, תהיינה הוראות המסדירות בין הצדדים את האחריות לבריאות העובדים ובכלל זה חיסונם ומתן אמצעי זהירות והדרכה מתאימים.

תגובת פרקליטות מחוז מרכז: "התביעה התקבלה לאחרונה בפרקליטות ותיענה בבית המשפט כמקובל".

תגובת שטראוס טו גו לא התקבלה במערכת.

 
[/hide]
[hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

Be the first to comment

Leave a Reply