תאגיד השידור כאן ונציגות העובדים הגיעו להסכמה בנוגע למעבר למבנה החדש

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב גובש מתווה מוסכם בכל הנוגע למעבר העובדים למבנה החדש. נציגות העובדים תעביר להנהלת התאגיד תוך שבועיים רשימה של נושאים ועניינים הדרושים השלמה וטיפול בבניין החדש, ועד ליום ה-6 לחודש ינואר 2019 תעביר ההנהלה לנציגות העובדים את לוח הזמנים להשלמת הטיפול

תאגיד השידור כאן צילום מסך
תאגיד השידור כאן צילום מסך

תאגיד השידור כאן ונציגות העובדים הגיעו בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב לידי גיבוש מתווה מוסכם בכל הנוגע למעבר העובדים למבנה החדש. בהודעת הצדדים המוסכמת נאמר כי עמדת התאגיד הינה כי הבניין עומד בכל דרישות הבטיחות כך שלא קיימת מניעה לביצוע מעבר העובדים בהתאם ללוח הזמנים המקורי. לדברי התאגיד הנקיטה בצעדים ארגוניים למניעת המעבר לבניין החדש משמעה הפעלת זכות הווטו בידי ארגון עובדים.

לעמדת נציגות העובדים, המבנה אינו מתאים למעבר עובדים לעת הזו, וכי המעבר האמור לעת הזו מהווה פגיעה לא מידתית בתנאי העסקתם. כמו כן סבורה נציגות העובדים כי סכסוכי העבודה הוכרזו כדין והצעדים שננקטו או שהיתה כוונה לנקוט הם לגיטימיים ומידתיים. עם זאת לדברי הצדדים הם נכונים מתוך ראיית חשיבות מערכת היחסים הקיבוצית ובהמלצת בית הדין, להגיע למתווה המוסכם.

על פי המתווה האמור, תעביר נציגות העובדים להנהלת התאגיד עד ליום 18 בחודש רשימה של נושאים ועניינים הדרושים השלמה וטיפול בבניין החדש, ועד ליום ה-6 לחודש ינואר 2019 תעביר ההנהלה לנציגות העובדים את לוח הזמנים להשלמת הטיפול ברשימה האמורה.

במקרה של חוסר הסכמה ביחס לנושא או עניין הדרוש טיפול או השלמה, יתקיים דיון בחסות בית הדין. עוד נקבע במתווה המוסכם על הצדדים כי בכפוף לקבלת אישורים בדבר על ידי מומחי הבטיחות והטכנולוגיה של התאגיד, יעברו שידורי קול ישראל מירושלים למשכן קבע של התאגיד ב-24 בדצמבר 2018.

כמו כן לאחר ובכפוף להשלמת הטיפול בנושאי הרשימה כמוסכם בין הצדדים, יעברו עובדי התאגיד אל משכן הקבע בירושלים בהתאם ללוח הזמנים שתקבע הנהלת התאגיד. עניינם של עובדים פרטניים בכל הנוגע לקשיים במעבר לירושלים, יידון במשותף על ידי מנהל משאבי אנוש בתאגיד, מנהל משאבי אנוש חטיבתי, ונציג ועד העובדים. על הצדדים הוסכם כי מדובר בהסדר אד הוק לעניין תיק זה אשר לא יהווה תקדים לכל עניין עתידי אחר.

בית הדין נתן תוקף של החלטה למתווה המוסכם וקבע דיון תזכורת במעמד הצדדים ביום 19.12.18.

כזכור פנתה הנהלת התאגיד לבית הדין בבקשה למניעת העיצומים של נציגות העובדים שמטרתם למנוע את מעבר הפעימה הראשונה של עובדי התאגיד למשכן הקבע בירושלים. בתגובה נטען על ידי נציגות העובדים כי היא מתנגדת להעברתם של עובדים לאתר בניה כדבריה שאינו מוכן למעבר העובדים ולעבודתם שם, וכי מדובר בפגיעה קשה ביותר בבטיחותם של העובדים ובתנאי העסקתם.

Be the first to comment