מיטב דש גמל ופנסיה נתבעת לפצות על נזקים שנגרמו לכספי עמיתים בידי עובד לשעבר שהורשע במרמה

התובע הייצוגי טוען כי ולדימיר יבסטפייב, מנהל ההשקעות לשעבר, גרם באופן מכוון לנזקים כספיים כבדים לעמיתי החברה, הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים, על מנת להפיק רווח אישי לעצמו ולשותפיו

היכל-המשפט-תל-אביב-יפו
היכל-המשפט-תל-אביב-יפו

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד מיטב דש גמל ופנסיה, חברה מנהלת מקבוצת מיטב דש העוסקת בתחום החיסכון הפנסיוני. זאת, בטענה לאחריותה הישירה, האישית והמוחלטת הן למעשיו של ולדימיר יבסטפייב, מנהל ההשקעות לשעבר באיפקס ניהול תיקים ואיפקס קופות גמל, שמוזגו עם ולתוך מיטב דש, והן לנזקים שנגרמו לכספי העמיתים המופקדים בידה.

בבקשה נאמר, כי עניינה בפרשה חמורה של תרמית בניירות ערך שהתרחשה בחברה במשך יותר משנתיים, בין השנים 2008-2011, כאשר יבסטפייב, האחראי על המסחר במניות העמיתים בחברה, פעל באופן מרמתי בחשבונות העמיתים והשפיע בדרכי תרמית על שערי ניירות הערך שנוהלו עבורם, תוך שהוא גורם באופן מכוון לנזקים כספיים כבדים לעמיתי החברה הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים – הכול, על מנת להפיק רווח אישי לעצמו ולשותפיו על חשבון העמיתים.

יבסטפייב, נאמר בבקשה, שהוגשה על ידי עופר טוביס, בחר מניות מסוימות, אותן רכש עבור חשבונותיו הפרטיים, ולאחר רכישה זו ביצע פעולות רכישה של אותן מניות שבחר בכמויות גדולות ובאופן אינטנסיבי מכספי העמיתים, וזאת על מנת להעלות באופן מלאכותי את שער אותן מניות. לאחר שפעולות הרכישה שבוצעו מכספי העמיתים הביאו לעליית שער המניות, מכר יבסטפייב את אותן המניות שרכש בחשבונותיו הפרטיים, ברווח.

מעשים אלו גרמו לעליית שערי ניירות הערך באופן מלאכותי והובילו כך שיבסטפייב רכש עבור העמיתים ניירות ערך בהיקפים עצומים במחיר “מנופח”, הגבוה במידה ניכרת מהמחיר בו היו רוכשים העמיתים את נייר הערך אלמלא “הריץ” אותו יבסטפייב באופן שהעלה את שערו באופן מלאכותי.

בנוסף, יבסטפייב ביצע גם פעולות מכירה בכמויות גדולות ובאופן אינטנסיבי של מניות שנוהלו עבור העמיתים, על מנת להוריד באופן מלאכותי את שעריהן, וזאת על מנת שירכוש את אותן המניות במחיר שהופחת באופן מלאכותי לחשבונו הפרטי. כתוצאה מכך שערי המניות, שנוהלו עבור העמיתים, נמכרו היו נמוכים במידה ניכרת מהמחיר בו היו יכולות להימכר.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד איתן חיימוביץ וטל ויקמן נאמר, כי יבסטפייב ושותפיו גרפו לכיסם כ-5 מיליון שקלים מכספי העמיתים, אלא שסכום זה מהווה חלק קטן בלבד מסך הנזקים שגרמו לעמיתים, זאת מכיוון שכדי להפיק רווח זה, ביצע יבסטפייב פעילות הרצת מניות בהיקף אדיר ממדים, שהסבה לעמיתי מיטב דש נזקים של עשרות מיליוני שקלים.

יבסטפייב הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בביצוע תרמית בניירות ערך, בכך שביצע עסקאות עצמיות ומתואמות במסגרת המסחר בבורסה בעשרות ניירות ערך שונים, שנערכו לרוב בין חשבונות שניהל במסגרת תפקידו. לפני כשלושה שבועות הוא נדון ל-40 חודשי מאסר בפועל וקנס של מיליון שקלים.

לדברי המבקש, מיטב דש התרשלה בשמירה על כספי העמיתים בכך שאפשרה את התרמית בכספם במשך למעלה משנתיים, ועל כן מוטלת עליה אחריות מוחלטת לפצות את העמיתים בגין נזקיהם.

ממיטב דש לא התקבלה תגובה עד סגירת הגיליון.

 

 

Be the first to comment