מכבי מערערת על פסיקה בה נקבע כי ההסתדרות הלאומית היא הארגון היציג בבתי המרקחת שלה

לטענת מכבי בערעור שהגישה לבית הדין הארצי לעבודה, בית הדין האזורי לא ייחס כל משקל לשאלה כיצד ישפיע ניתוק בתי המרקחת משרשרת השירותים הרפואיים בארגון על יתר החוליות שבשרשרת השירות, על היציבות בארגון כולו, וכיצד ישפיע הדבר על החולה. ההסתדרות הלאומית: טוב תעשה מכבי באם תפעל בהתאם להוראות הדין ותנהל מו"מ בתום לב לצורך הגעה להסכם קיבוצי

מכבי שירותי בריאות
מכבי שירותי בריאות

מכבי שירותי בריאות הגישה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, במסגרתו נקבע, כי בתי המרקחת של מכבי הם יחידת מיקוח נפרדת וכי הסתדרות העובדים הלאומית היא ארגון העובדים היציג בבתי המרקחת.

לטענת מכבי בערעור שהגישה לבית הדין הארצי לעבודה, בית הדין האזורי בראשות השופטת קרן כהן לא ייחס כל משקל ודגש לשאלה כיצד ישפיע ניתוק בתי המרקחת משרשרת השירותים הרפואיים בארגון על יתר החוליות שבשרשרת השירות הרפואי, על היציבות בארגון כולו, וחשוב מכל – כיצד ישפיע הדבר על החולה. [hide for="!logged"]

לדברי מכבי, בית הדין האזורי אף לא דן או שקל את טענתה לפיה "פריסת השירותים הרפואיים השונים לפרוסות פרוסות והגדרתן כיחידות מיקוח נפרדות תקשה על התנהלותו התקינה של הארגון ועלולה להסב נזק בלתי מידתי לחברי מכבי". הדברים, נאמר בערעור, מקבלים משנה תוקף נוכח האפשרות כי כל חוליה בשרשרת השירותים הרפואיים תיוצג על ידי ארגון עובדים אחר, מצב אשר יכול להביא לכדי שיתוק של הארגון כולו. מכבי מציינת, כי היציגות בקופות החולים האחרות הארץ הינה ב"מפעל" ולא בחלקיו השונים.

בערעור נטען עוד, כי גם יישום הפסיקות שניתנו במקרים של התארגנות ראשונית במקומות שאינם קופות חולים הוא בבחינת טעות משפטית, שכן לא ניתן להחיל פסיקות אלה ללא הבחנה לנסיבות המיוחדות של מקרה זה, במנותק מההקשר התעשייתי.

לטענת מכבי, בית הדין האזורי מצא לנכון לנתק חוליה משרשרת השירותים של מכבי וליצור יחידת מיקוח מלאכותית, על אף שמהתנהלותה של ההסתדרות במהלך ההליכים המשפטיים שנוהלו בין הצדדים עולה באופן ברור, כי טענת ההסתדרות בעניין נולדה בדיעבד בדרך של הנדוס לאחור של מהלך התארגנות ראשונית. ההסתדרות, נאמר בערעור, "נזכרה" לפתע כי בקרב שתי חוליות משרשרת השירותים הרפואיים, בתי המרקחת והמעבדה המרכזית אשר לא הוכרה כיחידת מיקוח נפרדת, ישנם כביכול סממנים ומאפיינים ייחודיים.

לטענת מכבי, התוצאה אליה הגיע בית הדין האזורי בהכירו בכך שרשת בתי המרקחת שלה היא יחידת מיקוח נפרדת וכי ההסתדרות הלאומית היא ארגון עובדים יציג ביחידה, היא תוצאה שגויה שאף עולה כדי אבסורד. לדברי מכבי, ההסתדרות הלאומית לא ראתה בבתי המרקחת ובמעבדה המרכזית יחידת מיקוח נפרדת, טרם התחוור לה שלשיטתה השגויה באותה יחידה, ובה בלבד, היא הצליחה לגייס שליש מהעובדים לשורותיה. גם העובדים עצמם שהצטרפו לשורות ההסתדרות הלאומית לא ראו לנגד עיניהם מהלך במסגרתו הם מתנתקים מעמיתיהם, כלל עובדי מכבי, והופכים לחלק מארגון עובדים המייצג יחידת מיקוח נפרדת בתוך מכבי.

עוד נטען, עוד כי המדובר בתוצאה שגויה שהותרתה על כנה תוביל לכך שעובדי רשת בתי המרקחת ימצאו עצמם, בלי שהביעו את רצונם או הסכמתם לכך, מופרדים ומנותקים מחבריהם העובדים ומיתר היחידות המרכיבות את מכבי, יחידות שאין כל סיבה ואין כל הצדקה לנתק ביניהן ושניתוקן עלול להסב נזק חמור למכבי, לציבור מבוטחיה ולעובדיה.

לדברי מכבי, ההסתדרות הלאומית למעשה כשלה בניסיונה לגייס שליש מעובדי מכבי המועסקים בבתי המרקחת לשורותיה, וכי בית הדין האזורי, ללא כל ביסוס עובדתי ראייתי, הגיע למסקנה לפיה ההסתדרות ביססה את יציגותה בבתי המרקחת של מכבי. לנוכח הספקות והחששות הרבים שעלו בנוגע למידת הוולונטריות והאותנטיות של ההצטרפות הנטענת, לא היה יכול בית הדין להגיע למסקנה כי ההסתדרות היא הארגון היציג.

בית הדין הארצי מתבקש לקבוע כי בתי המרקחת של מכבי אינם בבחינת יחידת מיקוח נפרדת עצמאית, וכי משעה שמדובר בארגון המספק שירות רפואי לחולים, ניתוקה של חוליית שירות זו משרשרת השירותים של מכבי אינה אלא ניתוק מלאכותי. עוד מתבקש בית הדין לקבוע, כי ההסתדרות הלאומית אינה בבחינת ארגון עובדים יציג בבתי המרקחת, וכי אין ולא הייתה כל אפשרות להתייחס ליחידות מיקוח נפרדות במכבי על בסיס הכרזת יציגות של ההסתדרות הלאומית מחודש נובמבר 2015.

תגובת הסתדרות העובדים הלאומית: "פסק דינה של כבוד השופטת קרן כהן, המקבל את טענת הסתדרות העובדים הלאומית (בכל הנוגע לעובדי רשת מכבי פארם), מבוסס על עובדות ויישום ההלכות המשפטיות שנקבעו על ידי בית הדין הארצי, וניסיונה של מכבי להטיל דופי בהתנהלות ההסתדרות נדון ונדחה על ידי בית הדין האזורי. לטענת הלאומית, מכבי עשתה ועושה כל שביכולתה על מנת לפגוע בהתארגנות עובדיה ולפיכך בחרה ההסתדרות תחילה להכריז יציגות ביחידות מיקוח עצמאיות.
"גם ההסתדרות הלאומית הגישה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי, בכל הנוגע לאי הכרתו ביחידת המיקוח  של עובדי מגה לאב – לטענת ההסתדרות היה על בית הדין האזורי לראות גם ביחידה זו כיחידת מיקוח עצמאית ו/או למצער זמנית, בהתאם למאפייניה ובין היתר: לאור המבנה הארגוני הייחודי של מערך המעבדות של מגה לאב, העובדה שמגה לאב פועלת ממיקום גאוגרפי נפרד, העובדה כי מגה לאב הינה יחידה כלכלית נפרדת, העובדה שקיים שוני בסוגי העובדים במגה לאב (מול שאר יחידות מכבי), העובדה שקיים שוני מבדיל בין שכרם ותנאי העסקתם של עובדי מגה לאב, העובדה שקיים שוני מבדיל באופן קליטת העובדים למגה לאב וכן העובדה שמגה לאב – אינה  מעניקה 'שרשרת שירותים רפואיים' למכבי בלבד (מגה לבאב מספקת שירותים לגופים נוספים כגון: עזר מציון, אסותא, מעבדת ריינס, בתי חולים ועוד).
"לטענת ההסתדרות, היה על בית הדין לקבל את בקשתה להכרה ביציגות גם בעניין עובדי יחידת מגה לאב, זאת  בין היתר לנוכח העדויות הבעייתיות שהוצגו על ידי מכבי בקשר למאפייני יחידת המיקוח. ההסתדרות הלאומית דוחה מכל וכל את ניסיונה של מכבי להטיל בה דופי וטוב תעשה מכבי אם תפעל בהתאם להוראות הדין ותנהל עם ההסתדרות הלאומית ונציגות העובדים, מו"מ בתום לב לצורך הגעה להסכם קיבוצי".

[/hide]
[hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

Be the first to comment

Leave a Reply