מסכמים שנה: הזדמנות לבחון את מגוון מסלולי ההשקעה והתשואות לחוסכים / מאת איציק אסטרייכר

חוסך בקופת גמל הרוויח בממוצע בשנת 2017 תשואה בשיעור של 6.83%, אבל אם חסך בקופה הטובה ביותר השיג רווח בשיעור של 20.9%

כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)
כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)

סיומה של שנת 2017 ופרסום תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הן הזדמנות לבחון את מגוון התכניות המוצעות לציבור החוסכים מהיבט של השקעה, רמות סיכון והתשואות שהניבו בשנה שחלפה החוסכים במסלולי ההשקעה השונים.

מרבית קופות הגמל וקרנות ההשתלמות כוללות מסלולי השקעה. כל אחד מאותם מסלולים מוגדר מראש במסגרת התקנון של קופת הגמל או קרן ההשתלמות. כל מסלול השקעות מאופיין, בדרך כלל, בהתחייבות להשקעה של שיעור מינימלי מן הכספים שנצברו במסלול באפיק השקעות מסוים. כך, למשל, במסגרת מסלול צמוד מדד מתחייבת החברה המנהלת את קופת הגמל להשקיע לפחות 75% מן הכספים שנצברו במסלול בנכסים צמודי מדד. במסלול מניות, מתחייבת החברה המנהלת את קופת הגמל, להשקיע לפחות 75% מן הכספים שמופקדים במסלול במניות, קרנות נאמנות מנייתיות ובאופציות למניות.

שוק קופות הגמל וקרנות ההשתלמות כולל גם מסלולי השקעה שיש בהם התחייבות תקנונית ממוקדת יותר, כמו מסלול אג”ח ללא מניות, מסלול שקלי קצר בו החברה המנהלת מתחייבת להשקיע רק בנכסים שקליים, לא צמודים, לטווח של עד שנה, או מסלול מניות בחו”ל וכדומה.

בשנים האחרונות החלו חברות לניהול קופות גמל להרחיב את אפשרויות ההשקעה ולהציע במסגרת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שהן מנהלות, גם מסלולי השקעה המיישמים אסטרטגית השקעות פאסיבית. מסלולי השקעה אלו עוקבים אחרי מדדי שוק, כמו מסלול מניות בישראל העוקב אחר מדד תל אביב 35, מסלול המחקה את מדד ה-S&P500 , מסלול העוקב אחר מדד אגרות החוב הקונצרניות תל בונד 20 ועוד.

מגוון התכניות המוצע לציבור החוסכים נועד לתת מענה לכל חוסך, לאפשר לכל חוסך להתאים את רמת הסיכון בו מנוהלים הכספים שלו לטעמיו האישיים ואופק החיסכון שלו.

התשואות המגוונות שהניבו אפיקי ההשקעה השונים בשוק ההון הביאו גם למגוון תשואות שהניבו מסלולי ההשקעה השונים בקופות גמל וקרנות השתלמות. התשואה הממוצעת (נומינלית, ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול) שהניבו קופות הגמל בשנת 2017 הסתכמה בשיעור של 6.83, כאשר התשואה הממוצעת שהניבו קרנות ההשתלמות הייתה 6.90%. את התשואה הגבוהה ביותר בקופות גמל הניבו חוסכים אשר בחרו לחסוך במסלול מניות בגוף שהשיג תשואה בשיעור של 20.9% בקופת הגמל ו-20.74% בקרן ההשתלמות.

באותה תקופה היו חוסכים שצברו כספים בקופת גמל במסלול חו”ל והם הניבו תשואה שלילית בשיעור 0.71% בגוף שהניב את התשואה הנמוכה ביותר בשנת 2017.

זאת אומרת, חוסך בקופת גמל הרוויח בממוצע בשנת 2017 תשואה בשיעור של 6.83% אבל אם חסך בקופה הטובה ביותר השיג רווח בשיעור של 20.9% ואילו חסך במסלול שהניב את התשואה הנמוכה ביותר הפסיד 0.71%.

מקור הנתונים וסיווג מסלולי ההשקעה – גמל נט.

כל התשואות הינן נומינליות, ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.

מאמר רביעי בסדרה


הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

Be the first to comment