משרד התשתיות: הצעות לשירותי פיקוח על הקמת מערכת המתריעה בפני רעידות אדמה

הליווי והפיקוח יהיו על פרויקט שצפוי לכלול: תכנון מלא של הרשת הסיסמית ובה כ-120 תחנות בפריסה ארצית, תכנון והקמה של כ-32 מבנים לתחנות סיסמיות חדשות וכמו כן, פריסה מלאה והתקנה של הרשת ומרכזי השליטה

תחנות בפריסה ארצית, תכנון והקמה של כ-32 מבנים לתחנות סיסמיות חדשות וכמו כן, פריסה מלאה והתקנה של הרשת ומרכזי השליטה

בממשלה ממשיכים להיערך  לסכנת  רעידת  אדמה בישראל. משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, באמצעות המכון הגיאולוגי, פרסם היום (יום ה’) מכרז בו הוא מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ליווי ופיקוח על עבודות לתכנון והקמת רשת סיסמית בזמן אמת, בעלת תאימות להתרעה מוקדמת מפני רעידות אדמה.

הליווי והפיקוח יהיו על פרויקט שצפוי לכלול: תכנון מלא של הרשת הסיסמית ובה כ-120 תחנות בפריסה ארצית, תכנון והקמה של כ-32 מבנים לתחנות סיסמיות חדשות וכמו כן, פריסה מלאה והתקנה של הרשת ומרכזי השליטה, כולל תוכנה ותקשורת.

תקופת ביצוע השירותים המשוערת היא כ-12 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה.

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במלוא תנאי הסף המפורטים במכרז, לרבות התנאי הדורש כי המציע פיקח או ניהל בחמש השנים שקדמו להגשת ההצעות, לפחות על שלושה פרויקטים, שכל אחד מהם היה בהיקף של 50 מיליון שקל לפחות. כמו כן נדרש, כי  כל אחד מהפרויקטים שילב עבודות הנדסה אזרחית והקמת רשתות תקשורת בפריסה ארצית או אזורית, עם שני סוגי תקשורת לפחות.

נדרש כי המציע מעסיק במועד הגשת ההצעה מהנדס מערכות ומהנדס תקשורת בעלי ניסיון ושהמחזור הכספי שלו עומד על 3 מיליון שקל לפחות.

הצעות למכרז יש להגיש עד ה-9 במרץ 2017.

לפני כחודש פרסם משרד הבינוי והשיכון מכרז המבקש הצעות לביצוע מחקרים בנושא רעידות אדמה (משאבים, גיליון 1021 מה-29 בדצמבר 2016). התקציב לביצוע המחקרים שולש יחסית לתקציב בשנה הקודמת.

Be the first to comment