מתכנתת בבנק לאומי תובעת את הבנק: השיבו לי 270 אלף שקל ששולמו על רקע מעילה של בעלי

מקור צילום מסך :HR/Management: NES - Workplace bullying
מקור צילום מסך :HR/Management: NES - Workplace bullying

מתכנתת בבנק לאומי מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב להורות לבנק להשיב לה סך של 270 אלף שקל שלדבריה נאלצה לשלם לבנק על רקע המעילה בכספי הבנק מצד בעלה דאז ועובד הבנק לשעבר.

לטענת המתכנתת המועסקת על ידי הבנק למעלה מ-16 שנים, הבנק ניצל את כוחו לרעה ומרותו כמעסיק ואילץ אותה לחתום על הסכם בו היא תתחייב יחד עם בעלה לשעבר להשיב לבנק בין היתר את כספי המעילה אותה ביצע בעלה בחשבונה של אחת מלקוחות הבנק (הבנק זיכה את חשבונה בסך של 250 אלף שקל).

התובעת מציינת כי ביום בו פוטר בעלה לשעבר מהבנק היא גילתה לראשונה אודות המעילה, וכי פיטוריו היו מבחינתה כרעם ביום בהיר. לדבריה היא נאלצה להתמודד עם בושה גדולה מאוד בין עמיתיה לעבודה, כמו גם להתמודד עם פיטורי בעלה בכל המשתמע מכך מבחינה נפשית, משפחתית, וכלכלית.

לטענתה במקום פתרון נקודתי בדבר המעילה והתמקדות בה, בחר הבנק לנצל את ההזדמנות ולנצל את מצבה המנטלי והפיזי החלש, ובעצם “סגר חשבון עם כל המשפחה” והחליט לסגור את האובליגו של המשפחה שלא הפריע לו במשך מספר שנים. לדברי התובעת היא נאלצה להסכים לדרישת הבנק מתוך חשש לפיטוריה ובשל הבושה והכלימה, לחתום בצותא עם בעלה על ההסכם האמור, על אף ידיעת הבנק כי לא היה לה כל חלק במעילה ואין לה כל אחריות עליה.

לטענתה היא עצמה קורבן למעילה במשך שנים כאשר בעלה נטל כספים מחשבונם המשותף לטובת הימוריו, פתח חשבונות נוספים על שמו בלבד והחתים אותה על מסמכים תוך מצג שווא וניצול האמון המלא שלה בו כרעייתו, ואף לווה כספים מבני המשפחה.

לדבריה באמצעות עוה”ד רביה טל שבח ושי גבע יוצא מצב אבסורדי שבו בעלה מועל בכספי הבנק ותוצאה ישירה של מעשיו היא הוחתמה על הסכם הכולל בין היתר את תשלום כספי המעילה, כאשר כל חטאה הוא נישואיה לו.

התובעת טוענת כי שילמה את כל הכספים לרבות כספי המעילה לאחר שהבנק הציג בפניה מידע שלא יכולה הייתה להתמודד עמו נפשית, וכי הבנק “מצא שעיר לעזעאזל” אשר יוכל לשלם את החוב שנוצר, והבנק מצא בה כיס בטוח לגביית התשלום ומאחר והיא עובדת שלו ושכרה וכל כספה בשליטתו המלאה.

הבנק לטענתה ידע כי לא יוכל לגבות את כל הכסף מהמועל (כי יצא מחזקתו) בחר לכרוך אותה ולגבות ממנה כספים ללא זכות שבדין, ועל כן ברור כי יש לחייב אותו להשיב לה את כספה. התובעת מציינת כי רק בחלוף כ-3.5 חודשים ממועד גילוי דבר המעילה ולאחר החתימה על ההסכם הגיש הבנק תלונה במשטרה כנגד המועל.

תגובת בנק לאומי: “הואיל והנושא מצוי בבירור בבית הדין, הבנק מנוע מלהגיב”.

Be the first to comment