עובדי חברת חשמל תובעים לעדכן את תעריפי האש”ל והכלכלה

תעריפי האש"ל והכלכלה בשירות המדינה מתעדכנים כאשר העלייה במדד הארוחות במסעדות ובבתי קפה מצטברת ל-7% ומעלה. מאידך, חברת החשמל החליטה לעדכן את תעריפי האש"ל והכלכלה של העובדים בשיעור של 3.53% בלבד

עובדי חברת החשמל, צילום: יחצ
עובדי חברת החשמל, צילום: יחצ

ההסתדרות והמזכירות הארצית של עובדי חברת החשמל מבקשים מבית הדין האזורי לעבודה בחיפה להצהיר כי על חברת החשמל לעדכן את תעריפי האש”ל והכלכלה של העובדים בשיעור 7.06%, כשיעור העדכון שבוצע באותו המועד-חודש יוני 2017- בשירות המדינה.

בפנייה לבית הדין נאמר כי בהסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין נציגות העובדים לבין החברה בחודש דצמבר 2016 נקבע כי תעריפי האש”ל והכלכלה בחברה יעודכנו בהתאם למנגנון העדכון הנהוג בשירות המדינה ובמועדי העדכון בשירות המדינה. עוד נאמר כי תעריפי האש”ל והכלכלה בשירות המדינה מתעדכנים כאשר העלייה במדד הארוחות במסעדות ובבתי קפה מצטברת ל-7% ומעלה.

לטענת ההסתדרות והמזכירות הארצית של העובדים בעקבות עלייה מצטברת של למעלה מ-7% במדד הארוחות בתקופה שבין חודש מאי 2013 (מועד עדכון התעריפים האחרון בשירות המדינה) ועד לחודש מאי 2017, עודכנו תעריפי האש”ל והכלכלה בשירות המדינה החל מחודש יוני 2017 בשיעור של 7.06%.

בבקשה נאמר כי העדכון האחרון שבוצע בחברת החשמל היה בחודש אפריל 2014, וכי בראשית חודש יולי 2017 החליטה חברת החשמל לעדכן את תעריפי האש”ל והכלכלה של העובדים בשיעור של 3.53% בלבד ולא בשיעור של 7.06% כפי שעודכן בשירות המדינה.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד מירי מלכי ותהילה בנישו נטען כי האופן בו עדכנה חברת החשמל את תעריפי האש”ל והכלכלה הוא שגוי ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות ההסכם הקיבוצי או כוונת הצדדים, וכי היה על החברה לעדכן החל מחודש יוני 2017 את תעריפי האש”ל והכלכלה בדיוק בהתאם לעדכון שבוצע בשירות המדינה ובשיעור של 7.06%.

לדברי הסתדרות והמזכירות הארצית של העובדים לשיטתה של חברת החשמל היה עליה עדכן את תעריפי האש”ל והכלכלה לפי שיעור עלית מדד הארוחות בתקופה שמאז העדכון האחרון שנעשה בחברה בחודש אפריל 2014, ולא בשיעור עליית מדד הארוחות מאז העדכון האחרון בשירות המדינה בחודש אפריל 2013.

לשיטת החברה הצמדה אחרת כפי שטוענת נציגות העובדים מהווה עדכון מדד כפול ביחס לתקופה שבין מועד העדכון בשירות המדינה לזה שבוצע בחברה. לדברי המבקשים בנסיבות אלו בהן נותרה מחלוקת בעניין פרשנות ההסכם הקיבוצי בנוגע למנגנון עדכון תעריפי אש”ל וכלכלה המשולמים לעובדים, ולנוכח הפגיעה בזכויות העובדים, לא נותרה לנציגות העובדים ברירה אלא מלפנות לבית הדין בבקשת צד זו לדיון בסכסוך קיבוצי להורות על אכיפת ההסכם הקיבוצי”.

מחברת חשמל נמסר כי מדובר בסוגיה של ארגון העובדים והפנו אותנו לארגון.

Be the first to comment