"עוולה היברידית" – מתי ניתן להטיל על המדינה אחריות בשל התרשלות שמקורה בהפרה של נורמה מנהלית?

השאלה המשפטית שנדונה בבית המשפט העליון הייתה, אם בטרם הגשת תביעה בנזיקין כלפי הרשות בגין "התרשלות מנהלית" נדרשת תקיפה ישירה של ההחלטה בהליך מנהלי, בג"צי

פטיש בימה"ש
פטיש בימה"ש

מאת עו"ד אלעד לוי ועו"ד עמית מור

ח"כ יהודה גליק הגיש תביעת נזיקין נגד משטרת ישראל ימים אחדים לאחר שהמשטרה אסרה עליו לעלות להר הבית, בטענה שבכך היא פוגעת בפרנסתו (נכון לשעתו, הדרכת מבקרים בהר). בית משפט שלום בירושלים פסק לו פיצוי בסך של כ-500 אלף שקל, לאחר שקבע כי האיסור עמד בתוקפו במשך כשנתיים. בערעור שהגישה המדינה בית המשפט המחוזי ביטל את פסק הדין.
בית המשפט המחוזי קבע, כי לגליק הגיע לכל היותר פיצוי של כ-85 אלף שקל, אך גם זאת לא יקבל, משום שלא עתר לבג"ץ נגד החלטת המשטרה ובכך הלכה למעשה ניסה לעקוף את בג"ץ וכן משום שהוא לא פעל כדי להקטין את הנזק הנטען.

עו"ד אלעד לוי

[hide for="!logged"]

ח"כ גליק הגיש בקשת רשות ערעור והעניין הגיע לפתחו של בית המשפט העליון. בית המשפט העליון דחה את הערעור שהגיש גליק, אך בשל חילוקי דעות בין השופטים לא נקבעה הלכה עקרונית. הדיון שנערך בין חברי ההרכב (השופטים רובינשטיין, עמית וזילברטל) היה מרתק.
השאלה המשפטית שעמדה על הפרק הייתה, אם בטרם הגשת תביעה בנזיקין כלפי הרשות בגין "התרשלות מנהלית" נדרשת תקיפה ישירה של ההחלטה בהליך מנהלי, בג"צי. פסק הדין גם התייחס לשאלות נוספות הנוגעות לאחריות המדינה בנזיקין אגב הפרת חובה מנהלית.
השופט עמית דחה את הערעור של גליק בדעת רוב (יחד עם השופט זילברטל). בפסק דין ארוך ומפורט הסביר השופט עמית כיצד לדעתו יש לתקוף החלטות מנהליות. הוא כינה תביעות מסוג זה תביעות בגין "עוולה היברידית" – תביעות רשלנות בגין הפרה של נורמה מן המשפט המנהלי. על כך ציין השופט עמית כי ככלל, יש להידרש לתביעות אלה בחשדנות, ולהכיר בהן בצמצום, תוך שהוא הסתייג משנקבע בבית משפט העליון בעניין אבנעל. עוד קבע, כי הדרך הנכונה לתקוף החלטה מנהלית היא במישרין בעתירה נגדה ולא בעקיפין בתביעה בנזיקין כלפי תוצאותיה.
השופט עמית ציין בפסק דינו, תוך שהוא מצטט מפרשות אחרות, כי אין "שוויון מתמטי" בין סמכות סטטוטורית לבין חובת זהירות ברשלנות וכי המונח "שלא כדין" במשפט המנהלי אינו בהכרח מהווה התרשלות בדין הנזיקי, אלא "מונח סל" אליו "יש להשליך" את כל המריעין בישין של המשפט המנהלי: אי סבירות, העדר מידתיות, הפרה של כללי הצדק הטבעי, הפליה, שרירות, חריגה מסמכות וכיוצא באלה.

עו"ד עמית מור

כלומר, לשיטתו של השופט עמית, לא די בהפרה של נורמה מנהלית כשלעצמה כדי להטיל על הרשות אחריות בנזיקין, אלא ההתרשלות בהפרת הנורמה צריכה להיות חמורה, ויש לבחון גם קשר סיבתי וגם את סוג הנזק; את שיקולי המדיניות של הדין המנהלי ושל הדין הנזיקי; חסינויות והגנות בנזיקין לרבות אשם תורם והסתכנות מרצון.
לעומתו סבר בדעת מיעוט המשנה לנשיאה, השופט רובינשטיין, כי יש לקבל את הערעור באופן חלקי. תוך שהוא פרס בחוות דעתו יריעה רחבה הנוגעת לממשק בין דיני הנזיקין לבין המשפט המנהלי, קבע כי האפשרות לתקיפה ישירה של החלטה מנהלית אינה חוסמת דרכו של תובע לתקיפה עקיפה בדרך של הגשת תביעה בנזיקין לפיצויים. כן קבע כי ככלל, די בפנייה מוקדמת לרשות כדי שזו תקבל הזדמנות נוספת "לתקן דרכיה". לגישתו, אין חובת פנייה מוקדמת לבג"ץ או לבית משפט לעניינים מנהליים טרם בירורה של התביעה הנזיקית, וכבר לאחר מתן תשובת הרשות לאותה פניה מוקדמת ניתן יהיה להגיש תביעה בנזיקין.
עוד ציין השופט רובינשטיין כי חוות דעתו של השופט עמית מבקשת לשנות מושכלות יסוד הנוגעות לאחריות המדינה ברשלנות בכלל, באופן המסייג למעשה את ההלכות שנקבעו בעניין, תוך שינוי נקודת המוצא כי "דין המדינה, לעניין אחריות בנזיקים, כדין כל גוף מאוגד" [סעיף 2 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952].
השופט זילברטל הצטרף לעמדתו העקרונית של עמית בכל הנוגע לתקיפת החלטות מנהליות, וקבע כי אין להגיש תביעות בנזיקין במקום עתירות מנהליות. עם זאת סבר, כעמדת המשנה, שיש חשיבות להכיר במקרים המתאימים באפשרות לצעוד גם במסלול של תביעה אזרחית כאשר מעשי הרשות מהווים עוולה כלפי האזרח. זאת משום שהחשש מפני תוצאה כספית נלווית ל"הכרזה" על אי-תקינות של המנהל עשוי ליצור הרתעה יעילה ולעודד למנהל תקין, בצד מתן פיצוי נאות לנפגע.

הפניות:
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952.
ע"א 1081/00 אבנעל חברה להפצה בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(5) 193 (2005).
רע"א 2063/16 הרב יהודה גליק נ' משטרת ישראל, ניתן ביום 19.1.2017.

הכותבים הוא עורכי דין ממשרד עוה"ד "נשיץ ברנדס אמיר"

[/hide]
[hide for="logged"]


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
[ultimatemember form_id=1276].[/hide]

Be the first to comment

Leave a Reply