פרופ’ עומר מואב בייצוגית מול נמלי ישראל: יש להוציא צו מניעה האוסר על נמלי אשדוד וחיפה להשבית את הנמלים

בבקשה לייצוגית נטען כי הנמלים היו חייבים לנקוט בחובת זהירות ביחס לכלל בעלי העסקים הצורכים מהם את שירותיהם, זאת בשל השליטה והפיקוח על הנמלים המצויים בשליטתן ובחזקתן. התביעה מעריכה כי ההפסד הכספי הישיר למגזר העסקי בגין שביתה בת שבוע נאמד ב-384 מיליון שקלים במונחי פדיון

נמל אשדוד צילום יחצ
נמל אשדוד צילום יחצ

התאחדות הסוחרים העצמאיים, עמותות תחרות ובצדק, חברת ג.י.ד חניונים ואחזקות מירושלים ופרופ’ לכלכלה עומר מואב הגישו בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד נמלי אשדוד וחיפה בגין נזקי השבתות הנמלים. בית המשפט המחוזי בירושלים מתבקש לאשר למבקשים לנהל את תביעתם כייצוגית בשמם של כלל הגורמים אשר נפגעו כתוצאה מכלל השביתות, העיצומים, ושיבושי העבודה שננקטו על ידי עובדי נמלי אשדוד וחיפה ב-7 השנים האחרונות, ובכללם יבואנים, יצואנים, וכלל הצרכנים.

לטענת המבקשות, נמלי אשדוד וחיפה חבים בחובת זהירות ביחס לכלל בעלי העסקים הצורכים מהם את שירותיהם, זאת בשל השליטה והפיקוח על הנמלים המצויים בשליטתן ובחזקתן. לטענת הבקשה, חברה סבירה בנעליהן יכולה וצריכה הייתה בנסיבות המקרה ויחסי העבודה הרציפים והמתוחים, לצפות כי ייגרם נזק לכלל הגורמים שנפגעו כתוצאה מהשביתות העצומים ושיבושי העבודה בנמלים.

עוד נטען בבקשה כי הנזק השיטתי והמתמשך חייב את נמלי אשדוד וחיפה לנקוט בכלל אמצעי הזהירות הסבירים שעמדו לרשותם כנגד הסיכון הנשקף ללקוחותיהם, והימנעותם מלנקוט בצעדים מחייב אותם בהתרשלות שגרמה לנזק ממנו סבלו חברי הקבוצה המיוצגת.

פרופ' עומר מואב. צילום: ויקיפדיה
פרופ’ עומר מואב. צילום: ויקיפדיה

כך נטען, כי נמלי אשדוד וחיפה היו חייבות לנסות ולשכור עובדים חלופיים שיקלו במעט על נזקי הלקוחות, למצות את הדין עם שביתות קודמות ולנקוט צעדים הראויים מול העובדים השובתים ומנהיגי השביתה, ואולם הם בחרו לוותר בשיטתיות על שימוש במגוון צעדי הרתעה הראויים.

לדברי המבקשות שימוש בצעדים אלו הנמצאים בארסנל הכלים של נמלי אשדוד וחיפה מהווה חלק אינטגרלי מחובת הזהירות המוגברת החלה עליהן. מכוח מעמדם הציבורי, נטען בבקשה, נדרשו נמלי אשדוד וחיפה לפעול לקבלת החלטות ממשלתיות אשר היו מפחיתות את נזקי השביתה, וכי הן היו יכולים לנצל את כוחם ומעמדן או לפחות לנסות לעשות כן על מנת למזער את נזקי השביתה, באמצעות החרגת העברת סחורות בזמן שביתות פראיות ממכסת קבלת הסחורות בחברת מספנו ישראל. בנוסף היה עליהם להביא את הגורמים האחראיים ואת הרשות המבצעת להכריז על מצב חירום המסכן ופוגע בכלכלת ישראל.

לבקשה צורפה חוות דעת כלכלית עדכנית מראשית חודש יולי אשר נערכה על ידי המחלקה למחקר כלכלי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים. בנוגע לעלות הנזק למגזר העסקי בשל שביתה בנמלי הים, נקבע בחוות הדעת, כי ההפסד הכספי הישיר למגזר העסקי בגין שביתה בת שבוע נאמד ב-384 מיליון שקלים במונחי פדיון. בגין שביתה בת שבוע נאמד ההפסד למגזר העסקי בכ-230 מיליון שקל. מעבר לכך נגרמים למגזר העסקי נזקים כספיים עקיפים הנובעים בין היתר מהפסדי עסקאות ואובדן לקוחות, והנזק העקיף של כל שביתה שכזו אף כי קשה לאמוד אותו מגיע להיקפים גבוהים בהרבה מהנזק הישיר.

המבקשות מעריכות את ההיקף המצרפי של התביעה הייצוגית במאות מיליוני ועד מיליארדי שקלים. בית המשפט מתבקש לחייב את נמלי אשדוד וחיפה בהשבת כספי ההיתר ששולמו ובהן היטלים ודמי אחסנה, וכן להורות בדחיפות על צו מניעה האוסר על נמלי אשדוד וחיפה להשבית את הנמלים מקום בו בית הדין אסר על השביתה, ולהיערך בהתאם מקום בו העובדים אינם נשמעים להוראות מעבידיהם ובית הדין.

Be the first to comment