על רקע עזיבת עובדים למתחרה: צ’יינה מוטורס ועובדיה לשעבר יפנו למגשרת

בחודש אוקטובר הגישה צ'יינה מוטורס תביעה בסך 1.53 מיליון שקל כנגד עומר זוהר ששימש כמנכ"לה ועבר לאחרונה לנהל את החברה המתחרה פנדן תחבורה מתקדמת, ודניאל ברקו שהועסק על ידה בתפקיד מנהל השירות

ציינה ועובדי פנדן - יעברו תהליך גישור
ציינה ועובדי פנדן - יעברו תהליך גישור

בהמלצת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הסכימו חברת צ’יינה מוטורס ועובדיה לשעבר דניאל ברקו ועומר זוהר לפנות להליך גישור בפני המגשרת אורנית אגסי. עוד הוסכם כי יינתן צו להקפאת המצב קיים במובן זה שזוהר יהיה מנוע מלפנות ללקוחותיה של צ’יינה מוטורס שעימם לא היה עד היום בקשר מטעם חברת פנדן תחבורה מתקדמת המוחזקת על ידי חברת דן, וכן יהיה מנוע מלפנות לעובדי צ’יינה מוטורס ולא יעשה כל שימוש בסודות מסחריים של החברה. עוד הוסכם כי על ברקו יחול הצו שניתן לפני כשבוע וכן צו המונע ממנו מלפנות לעובדים שלה. עם זאת הוא יהיה רשאי לעמוד בקשר עם חברת האם-דן. בית הדין נתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים.

בחודש אוקטובר הגישה צ’יינה מוטורס תביעה בסך 1.53 מיליון שקל כנגד עומר זוהר ששימש כמנכ”לה ועבר לאחרונה לנהל את החברה המתחרה פנדן תחבורה מתקדמת, ודניאל ברקו שהועסק על ידה בתפקיד מנהל השירות ואשר חבר אל זוהר והצטרף אף הוא לשורותיה של פנדן. זאת בטענה לגזלת פעילותה לרבות גזלת עובדיה, תוך שימוש בידע ובמידע בלעדיים וסודיים שלה. נתבעת נוספת בתביעה היא החברה המתחרה פנדן בטענה לפיה גייסה לשורותיה את זוהר וברקו על מנת שישמשו צינור להעברת המידע הסודי והייחודי וסודותיה המסחריים הבלעדיים של צ’יינה מוטורס לידיה, זאת לשם הקמתה וקידומה של פעילות המחרה בפעילותה.

בתגובה לבקשה למתן סעדים זמניים נטען על ידי המשיבים כי מדובר בבקשת סרק, עזת מצח, שהוגשה בחוסר תום לב בנסיון בלתי לגיטימי למנוע תחרות, ולהכביד עליהם בהמשך דרכם המקצועית.

לדברי המשיבים יש לדחות את הבקשה בשל היעדר עילה, וכי לא קיימת תניית אי תחרות אמתית. בנוסף לטענתם לחברת צ’יינה מוטורס אין סודות מסחריים והיא אינה עומדת בדרישות הסף לקבלת סעד זמני.

Be the first to comment