עתירה לפי חוק חופש המידע: המפקחת על הביטוח אינה מוסרת מידע הנדרש מהציבור

העותר טוען, כי על פי הוראות החוק על רשות ציבורית להעמיד לרשות הציבור את ההנחיות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ויש להן נגיעה או חשיבות לציבור. לדבריו, על הרשות להשיב לפניות בתוך 15 יום. נטען, כי למרות שחלפו כשלושה חודשים מפנייתו הראשונה ועל אף שני מכתבי תזכורת נוספים שנשלחו, לא נתקבלה כל תגובה

בבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה עתירה על ידי דניס פולוביאנוב נגד המפקחת על הביטוח להורות לה למסור לו את המידע שהתבקש על ידו בפניותיה אליה, על פי חוק חופש המידע.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.ניתן להרשם לתקופת היכרות בחינם

.

 

 

 

 

Be the first to comment