פורסם החוזר הסופי: התקופה המינימלית למתן הנחה בדמי הניהול הוארכה משנתיים ל-5 שנים

בטיוטת החוזר שפורסמה באפריל השנה נקבעה התקופה המינימלית ל-7 שנים. בחוזר הסופי גם בוטלה האפשרות להודעה לעמיתים בדיעבד על העלאת דמי הניהול. תחילת החוזר ב1 באפריל 2018

כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)
כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)

התקופה המינימלית למתן הנחה בדמי הניהול הוארכה משנתיים ל-5 שנים – כך נקבע בחוזר הסופי לקביעת הנחות בדמי ניהול, שפורסם השבוע. יש לציין כי בטיוטת החוזר שפורסמה באפריל השנה נקבעה התקופה המינימלית ל-7 שנים.

אייל סיאני מנהל מקצועי וממונה ציות ואכיפה בהלמן אלדובי גמל ופנסיה סוקר את עיקרי השינויים בחוזר הסופי אל מול ההוראות כיום:

* הנחה בדמי ניהול תהיה לחמש שנים לפחות (לעומת שנתיים כיום).

* ניתן להעלות דמי ניהול גם לפני שעברו חמש שנים  חצי שנה לאחר שהעמית הפסיק להפקיד ובתנאי שהפסקת ההפקדות לא אירעה על ידי המעסיק (כיום ניתן מיידית). בהקשר זה יצוין כי בוטל התנאי לפיו ניתן להעלות דמי ניהול לעמית שקיבל הנחה בדמי ניהול במסגרת הסכם דמי ניהול של החברה מול המעסיק ואותו עמית עזב את המעסיק.

* אם עובד עזב מקום עבודה אחד, שלו היה הסדר דמי ניהול עם הגוף המוסדי והחל עבודה במקום עבודה אחר שגם לו יש הסדר דמי ניהול עם הגוף המוסדי – יחול הסדר דמי הניהול המטיב יותר עם העמית. אם ההסדר המיטיב היה של מקום העבודה הקודם, אזי בתום תקופת ההנחה יחול ההסדר של מקום העבודה החדש, ככל והוא עדיין בתוקף.

עם זאת, העמית רשאי לבחור את הסדר דמי הניהול המועדף עליו והסדר זה יחול עד תום תקופת ההנחה של מקום העבודה.

* כיום, קרן פנסיה מנהלת לכל עמית חשבון אחד ובו תתי חשבונות לכל מעסיק כאשר דמי הניהול מתנהלים לגבי כל תת חשבון בנפרד. בחוזר נקבע כי אם העמית זכאי לשיעורי הנחות שונים על הצבירה, תחול ההנחה הגבוהה ביותר על כל הצבירה של העמית.

בחוזר מודגש כי הוא חל גם במקרה של העלאת דמי ניהול בעקבות מעבר לגביית דמי ניהול מינימליים (שישה שקלים לחודש).

בחוזר נקבע גם אופן העברת הודעה על הנחה בדמי ניהול – היות וכיום אין הוראות לעניין זה (אלא רק לעניין העלאה). על פי החוזר:

* יש להציג הודעה על מתן הנחה בדמי ניהול בחשבון האישי המקוון של העמית וזאת בסמוך למועד מתן ההנחה. בהודעה זו יש לכלול את שיעור דמי הניהול + מועד התחלה וסיום של ההנחה והמקרים בהם רשאי הגוף המוסדי להעלות דמי ניהול.

* יש לשלוח את ההודעה כאמור לדוא”ל של העמית (ככל וישנו) תוך עשרה ימי עסקים ממועד מתן ההנחה.

* אם ההנחה ניתנה לעמית במסגרת הליך הצטרפות לקרן פנסיה, הודעת ההנחה כאמור תישלח במסגרת הודעת ההצטרפות שנשלחת לעמית.

לגבי אופן העברת הודעות לעמיתים בדבר העלאת דמי ניהול נקבע:

*  כיום ישנם מקרים בהם ניתן לשלוח לעמית הודעה בדיעבד על העלאת דמי ניהול – אפשרות זו בוטלה כך שלמעשה ההודעה לעמית תמיד תהיה בין חודשיים לארבעה לפני ההעלאה בפועל (נוסח ההודעה עודכן). בנוסף, על החברה לשלוח לעמית, 30 יום לפני העלאת דמי הניהול מסרון תזכורת.

החוזר ייכנס לתוקף ב-1 באפריל 2018.

Be the first to comment